Budynki rolnicze

Ubezpieczenie dobytku rolniczego

ochrona zwierząt gospodarskich, ziemiopłodów a także narzędzi i urządzeń rolnych i domowych

Dla kogo?

Deszcz nawalny
Dobytek rolniczy

Ponosimy odpowiedzialność za szkody spowodowane m.in. przez napór śniegu, podtopienie czy powódź

Ubezpieczenie dobytku rolniczego jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • jeśli jesteś posiadaczem gospodarstwa rolnego i chcesz ubezpieczyć swój dobytek od wielu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w tym atmosferycznych.

Co ubezpieczamy?

Pakiet AGRO
Dobytek rolniczy

Ubezpieczamy pszczoły miodne - do 10 rodzin pszczelich, zamieszkujących w obrębie siedliska

 • mienie ruchome: ruchomości domowe, narzędzia i urządzenia, materiały i zapasy,
 • ziemiopłody: składowane w zależności od ich rodzaju, w różnych miejscach na terenie siedliska oraz te kupione na potrzeby gospodarstwa,
 • zwierzęta gospodarskie: bydło, drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Dobytek rolniczy
Dobytek rolniczy

Ubezpieczymy urządzenia, służące do prowadzenia gospodarstwa rolnego, np.: urządzenia do udoju, systemy pojenia i karmienia, gniazda dla prosiąt, bramki przepędowe czy mieszalnie pasz

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:

 

 • z powodów losowych lub z powodu przepięcia ucierpi Twój sprzęt  gospodarstwa domowego, np.: telewizor, telefon, komputer,  instrument muzyczny, sprzęt turystyczny, sportowy, rehabilitacyjny,
 • z powodu pożaru, uderzenia pioruna czy zalania zostały zniszczone Twoje ziemiopłody,
 • nastąpiło porażenie prądem zwierząt gospodarskich lub z powodów losowych, konieczny jest ich ubój.

Co nas wyróżnia?

Dobytek rolniczy
Dobytek rolniczy

Za dobytek, który ubezpieczamy w Wiener uznajemy również wózki dziecięce i foteliki samochodowe

Dbamy o Twój spokój i dajemy Ci możliwość ubezpieczenia, m.in.:
 

 • zwierząt domowych,
 • rowerów i hulajnóg oraz ich części - koła, opony,
 • urządzeń, służących do prac w gospodarstwie domowym - kosiarki, piły wiertarki.

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Chcę porozmawiać o ofercie

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).
   

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.