Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

ochrona na wypadek rezygnacji z wyjazdu z powodów losowych

Dla kogo?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej

Sumą ubezpieczenia kosztów anulowania biletu jest jego cena. Wiener odpowiada z tego tytułu do kwoty aż 5 000 zł

Ubezpieczenie jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • bierzesz udział w  zorganizowanych wyjazdach turystycznych,
 • preferujesz zorganizowane rodzinne wakacje, wykupione w biurze podróży,
 • samodzielnie kupiłeś bilet na wyjazd indywidualny.

Co ubezpieczamy?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej

W uzasadnionych przypadkach Wiener zorganizuje i pokryje koszty Twojego wcześniejszego powrotu do kraju

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej to pełna ochrona finansowa na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodu:

 

 • nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • śmierci osoby bliskiej,
 • udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży,
 • szkód wyrządzonych Tobie lub Twoim bliskim w wyniku przestępstwa popełnionego przez osoby trzecie,
 • strat materialnych wynikających ze zdarzeń losowych, jak np. włamanie, pożar czy uderzenie pioruna.
   

Kiedy możemy Ci pomóc?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej

Możesz rozszerzyć ochronę o koszty rezygnacji z imprezy turystycznej, spowodowane chorobą przewlekłą lub jej zaostrzeniem

Możesz liczyć na naszą pomoc jeśli:

 

 • z powodów losowych musisz zrezygnować z wyjazdu turystycznego, który wcześniej zaplanowałeś i wykupiłeś,
 • nagła choroba lub wypadek pokrzyżuje Twoje plany wakacyjne,
 • wyjechałeś na wypoczynek, ale z powodu wypadku lub nagłego zachorowania musisz wcześniej wrócić z wyjazdu.
   

Co nasz wyróżnia?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej

Wysokość odszkodowania w przypadku anulowania biletu jest równa wysokości potrąceń dokonanych przez przewoźnika z tego tytułu

Dbamy o Twój spokój:

 

 • zwrócimy Ci udokumentowane koszty:
   
  • wcześniejszego powrotu do kraju z wyjazdu turystycznego,
  • rezygnacji z imprezy turystycznej. 
    

Chcesz zgłosić zmianę na polisie

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Chcę porozmawiać o ofercie

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).
   

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.