OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

ochrona przed finansowymi roszczeniami osób trzecich

Dla kogo?

Stłuczona szyba
OC w życiu prywatnym

Czy wiesz, że obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników nie chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód, które powstały w życiu codziennym (poza pracą)?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • jesteś odpowiedzialnym rolnikiem i chcesz rozszerzyć wąski zakres obowiązkowego OC,
 • bierzesz odpowiedzialność za pracowników w swoim gospodarstwie i szkody, które mogą wyrządzić innym, pracując dla Ciebie,
 • prowadzisz gospodarstwo agroturystyczne,
 • zamierzasz prowadzić prace budowlane w swoim gospodarstwie.

Możesz rozszerzyć o:

Co ubezpieczamy?

OC w życiu prywatnym
OC w życiu prywatnym

Przed zakupem polisy sprawdź, czy zakres ochrony w pełni pokrywa potrzeby całej Twojej rodziny

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną:

 

 • rolnika,
 • osób, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • pomocy domowej,
 • osób, sprawujących opiekę nad dziećmi lub osobami bliskimi dla rolnika, które są chore lub niepełnosprawne.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Dron
OC w życiu prywatnym

Odpowiemy za szkody, które wyrządzisz pilotując drona lub model latający czy pływający

Możesz liczyć na naszą pomoc:

 

 • jeśli Twój pies wyrządzi komuś szkodę - nie ważne, jakiej jest rasy,
 • jeżeli spowodujesz wypadek, jadąc na rowerze, hulajnodze  elektrycznej lub płynąc łódką,
 • kiedy w Twoim gospodarstwie agroturystycznym goście ulegną zatruciu pokarmowemu.

Co nas wyróżnia?

OC w życiu prywatnym
OC w życiu prywatnym

Opłacimy niezbędne koszty obrony sądowej w procesie prowadzonym za naszą zgodą

Dbamy o Twój spokój:

 

 • wypłacimy należne odszkodowanie osobie pokrzywdzonej,
 • pokryjemy koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych w uzgodnieniu z nami, w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody.

Chcesz zgłosić zmianę na polisie

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Chcę porozmawiać o ofercie

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).
   

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.