Wiener wspiera Ukrainę Ubezpieczyciele wspierają Ukrainę Wiener Mobile

Wiener solidarny z Ukrainą

Wiener pomaga uchodźcom z Ukrainy. Wspiera zarówno swoich ukraińskich pracowników, jak i pomaga przyjeżdżającym rodzinom oraz tych, którzy pozostali w swoim kraju. W tym celu spółka przygotowała specjalny pakiet pomocy.

  • Wiener utworzył fundusz celowy, który służy potrzebującym z Ukrainy, w szczególności rodzinom i bliskim pracowników i współpracowników, którzy są zmuszeni wyjechać ze swojego kraju. 
  • Spółka wprowadziła bezskładkowe ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA dla uchodźców z Ukrainy w ramach obecnie zawartych umów grupowych. Objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje na wniosek dyrektora placówki oświatowej.
  • W ramach ubezpieczenia OC najemcy firma obejmuje ochroną osoby, które przekazują na cele uchodźców swoje mieszkania bez umowy najmu. Wystarczy informacja o dacie przekroczenia granicy oraz oświadczenie posiadaczy nieruchomości w sprawie szkody.
  • Polskie spółki, wchodzące w skład Grupy VIG, Wiener, Compensa, InterRisk oraz ViennaLife, działając wspólnie, udostępniły już blisko 100 mieszkań dla ukraińskich rodzin. Udzielana im pomoc jest skoordynowana i kompleksowa. Pracownicy spółek Grupy VIG w Polsce odbierają uchodźców z granicy i przewożą do nowych domów. Ponadto każda rodzina otrzymuje swojego opiekuna, który wspiera ją na miejscu, by łatwiej mogli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zapewniony jest także dostęp do profesjonalnego wsparcia medycznego i psychologicznego. 
  • Pracownicy Wiener aktywnie angażują się w wolontariat na rzecz osób dotkniętych wojną. Firma nie tylko zapewnia im pełnopłatny dzień wolny na wolontariat, ale także wspiera realizację ich pomysłów organizując zbiórki oraz przeznaczając fundusze na wybrane organizacje, by zwiększyć skalę działania. 
  • We współpracy ze spółką Global Assistance, należącą do Grupy VIG w Polsce, przygotowywana została specjalna infolinia, którą obsługiwać będą osoby mówiące w języku ukraińskim. Będzie ona udzielać porad zarówno tym, którzy już są w Polsce jak i Ukraińcom, którzy dopiero zamierzają przyjechać do naszego kraju. 
  • Wiener jest w kontakcie z agentami w całej Polsce, którzy razem z dyrektorami regionalnymi i menedżerami sprzedaży organizują pomoc i udostępniają swoje lokale na potrzeby zakwaterowania uchodźców. Firma udziela potrzebnego wsparcia w tym zakresie. 

Ponadto Wiener pracuje nad wdrożeniem kolejnych inicjatyw, które zapewnią niezbędną pomoc przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy.


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.