Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

Gwarantujemy Ci nowoczesne rozwiązania oraz dostępność obsługi 24 h/dobę

  • Jak kupić polisę
  • Jak przebiega obsługa polisy
  • Jak zgłosić szkodę
  • Jak wezwać pomoc?
icon

Zapoznaj się z ofertą na naszej stronie

iconicon

Wybrane produkty możesz też kupić online

icon

Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail - skontaktujemy się

icon

Znajdź na mapie placówkę lub agencję i skontaktuj się

icon

Wejdź na stronę Obsługa polis

icon

Wybierz sprawę, którą chcesz zgłosić

icon

Wypełnij odpowiedni formularz

icon

Odpowiedź możesz otrzymać e-mailem

icon

Wejdź na stronę Zgłoś szkodę

icon

Wybierz szkodę, którą chcesz zgłosić i wypełnij formularz

icon

Cały proces rozpocznie się automatycznie. Będziemy Cię informowali o jego przebiegu

icon

Jeżeli już zgłosiłeś szkodę, możesz dosłać nam dokumenty za pomocą formularza

Dane osobowe - ikona

Przygotuj numer polisy, PESEL, lub inne dane potrzebne do identyfikacji ubezpieczonego

Ikona Wezwij pomoc - Assistance

Zadzwoń pod numer +48225013333

Chcę porozmawiać o ofercie

+48
CAPTCHA

Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

Klauzula informacyjna

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Compensa) z siedzibą w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 162. W Compensie wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
Z administratorem można się skontaktować:

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

PODSTAWY PRAWNE
Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do danych; 
- sprostowania danych;
- usunięcia danych;
- przenoszenia danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Compensę (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).
 

Znajdź agenta lub placówkę

Do twojej dyspozycji jest ponad 2 000 punktów agencyjnych w całej Polsce.

Znajdź placówkę w najbliższej okolicy