Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

Połączeni Połączeni

Compensa i Wiener – połączą się

Dwa zakłady ubezpieczeń w Grupie VIG (Vienna Insurance Group) – Wiener oraz Compensa – łączą się. Właścicielem marki Wiener staje się Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Połączone spółki tworzą 4. co do wielkości firmę ubezpieczeniową w Polsce oraz w Grupie VIG w Europie. Dzięki temu stajemy się silniejszą kapitałowo, większą i bardziej efektywną firmą.

Compensa i Wiener - Połączeni

Duże zmiany dla nas, ale nie dla Was

Połączenie w żaden sposób nie wpływa na warunki zawartych umów ubezpieczenia naszych klientów, a zatem nie wymaga żadnego działania z Państwa strony.

KLUCZOWE INFORMACJE

  • Połączenie w żaden sposób nie wpływa na warunki obecnie obowiązujących umów ubezpieczenia. Sytuacja nie wymaga żadnego działania z Państwa strony.
  • Marka Wiener, czyli znak towarowy, nie zmienia się.
  • Numer infolinii oraz adres e-mail pozostają bez zmian.
  • Compensa przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Wiener, które wynikają z umów ubezpieczenia. 
  • Compensa staje się nowym administratorem danych osobowych.

Pytania i odpowiedzi

 

Dlaczego została podjęta decyzja o połączeniu spółek?
Celem połączenia jest budowa silnej organizacji w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Połączone spółki tworzą czwartą co do wielkości firmę ubezpieczeniową w Polsce oraz w Grupie VIG w Europie. Dzięki temu stajemy się silniejszą kapitałowo, większą i bardziej efektywną firmą.


Czy połączenie ma wpływ na moje polisy?
Połączenie w żaden sposób nie wpływa na warunki obecnie obowiązujących umów ubezpieczenia. Compensa przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Wiener, które wynikają z umów ubezpieczenia. Compensa staje się nowym administratorem danych osobowych.


Czy połączenie będzie miało wpływ na wypłacanie odszkodowań?
Połączenie nie ma żadnego wpływu na proces wypłacania odszkodowań, wszystkie procedury zostają zachowane i proces ten postępuje bez zmian.


Czy obsługa klienta pozostaje bez zmian?
Tak, numer infolinii oraz adres e-mail pozostają bez zmian. Nieustannie będziemy zapewniać najlepszy poziom usług naszym klientom.


Czy zmieni się coś w serwisach online?
Wszystkie usługi oferowane online pozostają bez zmian i są nadal dostępne.


Czy połączenie zmienia warunki sprzedaży produktów?
Połączenie nie wpłynie na ofertę produktową. Nadal będą dostępne produkty zarówno oznaczone marką Wiener, jak i marką Compensa.


Czy marka Wiener zostanie wygaszona?
Produkty pod marką Wiener będą nadal dostępne.

Informacje prawne

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group łączy się z Compensą Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group. Połączenie spółek odbywa się poprzez przeniesienie całego majątku Wiener, jako spółki przejmowanej, na Compensę, jako spółkę przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group staje się właścicielem marki Wiener.

Termin zmiany właściciela marki Wiener zostanie podany do wiadomości publicznej.

Informacja na temat zmiany administratora danych osobowych


Kto zostaje nowym administratorem danych osobowych?
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Adres siedziby: Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

Czyich danych osobowych dotyczy zmiana administratora?

  • ubezpieczającego
  • ubezpieczonego (czyli osoby ubezpieczonej w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek)
  • uposażonego (czyli beneficjenta - w razie wskazania osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia z ubezpieczenia)

Prosimy o przekazanie informacji o nowym administratorze danych ubezpieczonym lub beneficjentom, w razie gdy udostępnili albo udostępnią Państwo Wiener Towarzystwu Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej Vienna Insurance Group ich dane osobowe.

Kiedy następuje zmiana administratora?
Od daty połączenia spółek, z mocy prawa.

Czy zmieniają się cele przetwarzania danych?
Nie zmieniają się.

Gdzie dowiedzieć się więcej?