Wiener Instytucji finansowej przyjaznej mediacjom Instytucji finansowej przyjaznej mediacjom Wiener KNF

Wiener z tytułem Instytucji finansowej przyjaznej mediacjom

Już po raz siódmy Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF wyróżniło instytucje finansowe, które prowadzą z klientami mediacje i promują polubowne metody rozwiązywania sporów. Wśród wyróżnionych organizacji znalazł się Wiener.

Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF powstało, by propagować negocjacje i polubowne formy rozwiązywania sytuacji spornych pomiędzy instytucjami finansowymi, a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Już od siedmiu lat organizacja przyznaje wyróżnienia firmom, które dzięki prowadzeniu mediacji przyczyniają się do poprawy funkcjonowania rynku finansowego oraz budowania lepszych relacji z klientami.


- Ze szczególną troską dbamy o przyjazne relacje z naszymi klientami. Każdego dnia poszukujemy rozwiązań, które pozwalają nam budować zaufanie i zadowolenie w relacjach z ubezpieczonymi w Wiener. Tytuł Instytucji finansowej przyjaznej mediacjom to dla nas wyjątkowe wyróżnienie, które podsumowuje naszą ciężką pracę, ale także daje nam motywację, by kontynuować wdrażanie dobrych praktyk polubownego rozwiązywania sporów – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu Wiener.


W tegorocznej edycji wyróżnienie otrzymało 11 instytucji.
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.