dla akcjonariuszy dla akcjonariuszy

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („Spółka”) po raz czwarty wzywa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe z siedzibą w Wiedniu przy Schottenring 30, wpisaną do austriackiego rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy w Wiedniu pod numerem FN 75687 f, do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a.

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („Spółka”) po raz czwarty wzywa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe z siedzibą w Wiedniu przy Schottenring 30, wpisaną do austriackiego rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy w Wiedniu pod numerem FN 75687 f, do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a.


FOURTH CALL TO SUBMIT
SHARE DOCUMENTS

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („the Company”) for the fourth time summons Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe with its registered office in Vienna at Schottenring 30, entered in the Austrian Commercial Register kept by the Commercial Court in Vienna under number FN 75687 f, to submit the Company's share documents at the Company's seat in Warsaw at Wołoska Street 22a.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.