Wadium

Gwarancja zapłaty wadium

gwarancja pozwalająca na udział w przetargach bez angażowania własnych środków finansowych

Dla kogo?

Gwarancja zapłaty wadium
korpo-finansowe_menu_glowne

Gwarancja jest wygodną formą wadium, ponieważ zastępuje wadium w gotówce

Gwarancja zapłaty wadium jest dla Ciebie, jeśli:

 

  • prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz przystąpić do przetargu na świadczenie różnorakich usług,
  • poszukujesz możliwości rozwoju swojej spółki i składasz oferty w wielu przetargach – dzięki gwarancjom możesz to robić bez angażowania własnych środków finansowych.

Co ubezpieczamy?

Gwarancja zapłaty wadium
korpo-finansowe_menu_glowne

W przypadku przetargu organizowanego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wysokość wadium wynosi od 0,5% do 3% wartości zamówienia

Zabezpieczymy kwotę wadium organizatorowi przetargu, jeśli podmiot, którego oferta została wybrana w przetargu:

 

  • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  • nie wywiąże się z innych zobowiązań wynikających z warunków przetargu.

Suma gwarancyjna jest równa kwocie wadium, którą określa organizator przetargu w jego specyfikacji.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Gwarancja zapłaty wadium
korpo-finansowe_menu_glowne

Okres obowiązywania gwarancji jest równy okresowi związania ofertą, który jest określony w specyfikacji przetargu

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:

 

  • przystąpiłeś do przetargu, a nie chcesz zamrażać własnych środków finansowych,
  • wygrałeś przetarg i przy dobrej kondycji finansowej, chciałbyś uzyskać kolejną gwarancję - należytego wykonania kontraktu.

Co nas wyróżnia?

Gwarancja zapłaty wadium
korpo-finansowe_menu_glowne

Okres obowiązywania gwarancji wynika ze specyfikacji, przygotowanej przez organizatora przetargu

Dbamy o Twój czas:

 

  • dajemy do Twojej dyspozycji wyspecjalizowany zespół ekspertów, który szybko i profesjonalnie dokona oceny warunków udzielenia gwarancji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak kupić?

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.