Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych

Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych

wspieramy eko pozytywnych

Dla kogo?

Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych
Elektrownie fotowoltaiczne

Wysokość sumy ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń elektrowni fotowoltaicznej określa ubezpieczający

Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • jesteś właścicielem lub operatorem takiej elektrowni,
 • preferujesz nowoczesne rozwiązania w swojej firmie - chcesz sprzedawać prąd do sieci energetycznych,
 • starasz się żyć ekologicznie i zainwestowałeś w energię odnawialną, bo chcesz, żeby Twoja firma zaoszczędziła na rachunkach za prąd.

Co ubezpieczamy?

Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych
Elektrownie fotowoltaiczne

Ubezpieczenie utraty przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej obejmuje stratę z tytułu nieuzyskania przychodu z powodu szkody w elementach elektrowni

 • elektrownię fotowoltaiczną stanowiąca zespół paneli wraz z falownikiem, konstrukcją wsporczą i całym niezbędnym oprzyrządowaniem,
 • finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą w urządzeniach.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych
Elektrownie fotowoltaiczne

Twoja instalacja uległa zniszczeniu i nie nadaje się już do użytku? Pokryjemy koszty jej demontażu, wywózki i utylizacji

Możesz liczyć na naszą pomoc:

 

 • jeśli elektrownia lub jej istotna część ulegnie uszkodzeniu z powodu czynników atmosferycznych (np.: mróz, huragan, grad, napór śniegu, powódź, uderzenie pioruna),
 • gdy nastąpi awaria w wyniku błędów eksploatacyjnych, spowodowanych m.in. nieumiejętną obsługą czy umyślnym działaniem osób trzecich,
 • kiedy Twoja instalacja zostanie okradziona, zdewastowana lub ulegnie pożarowi,
 • w razie awarii mechanizmów i urządzeń, wynikających np.: ze zwarcia, przepięcia, przetężenia (w tym pożar) lub awarii mechanizmów z powodu błędów projektowych, wad materiałowych lub wadliwego wykonania.

Co nas wyróżnia?

Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych
Elektrownie fotowoltaiczne

Pamiętaj o prawidłowym serwisowaniu całego sprzętu na podstawie pisemnej umowy serwisowej

Dbamy o Twój spokój:

 

 • pokryjemy koszty odzyskania danych i programów oraz systemu operacyjnego, niezbędnych do utrzymania funkcji roboczych ubezpieczonej elektrowni - w granicach sumy ubezpieczenia,
 • pokryjemy również koszty charakterystyczne dla eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych, jak np. koszty robót pomocniczych (ziemnych, murarskich czy wykonania połączeń wpustowych),
 • dajemy Ci możliwość opłacenia składki w ratach.

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz zgłosić zmianę na polisie

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział