Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

Elektrownie wiatrowe

Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych

dajemy energię na słoneczną przyszłość

Dla kogo?

Elektrownie wiatrowe
korpo_energia_odnawialna

Wysokość sumy ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń elektrowni wiatrowych określa ubezpieczający

Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • jesteś właścicielem lub operatorem farmy wiatrowej,
 • preferujesz nowoczesne rozwiązania w swojej firmie, zgodne z pro ekologicznymi zaleceniami Unii Europejskiej

Co ubezpieczamy?

Elektrownie wiatrowe
korpo_energia_odnawialna

Ubezpieczenie utraty przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej obejmuje stratę z tytułu nieuzyskania przychodu z powodu szkody w elementach elektrowni

 • farmę wiatrową, czyli zespół urządzeń wchodzących w jej skład m.in. wieżę i gondolę, wirnik z łopatami, przekładnią i generatorem oraz okablowanie podziemne łączące poszczególne turbiny,
 • rozdzielnie i transformatory, wraz z całym oprzyrządowaniem oraz systemami sterowania i kontroli pracy turbin,
 • finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą w urządzeniach.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Elektrownie wiatrowe
korpo_energia_odnawialna

W przypadku nowych turbin, posiadających pełną umowę serwisową koszt ubezpieczenia jest znacząco niższy

Możesz liczyć na naszą pomoc:

 

 • jeśli elektrownia lub jej istotna część ulegnie uszkodzeniu z powodu czynników atmosferycznych (np.: mróz, huragan, grad, napór śniegu, powódź, uderzenie pioruna),
 • gdy nastąpi awaria w wyniku błędów eksploatacyjnych, spowodowanych m.in. nieumiejętną obsługą czy umyślnym działaniem osób trzecich,
 • kiedy Twoja instalacja zostanie okradziona, zdewastowana lub ulegnie pożarowi,
 • w razie awarii mechanizmów i urządzeń, wynikających np.: ze zwarcia, przepięcia, przetężenia  oraz działania siły odśrodkowej czy braku czynnika smarującego.

Co nas wyróżnia?

Elektrownie wiatrowe
korpo_energia_odnawialna

Pamiętaj o prawidłowym serwisowaniu całego sprzętu na podstawie pisemnej umowy serwisowej

Dbamy o Twój spokój:

 

 • pokryjemy koszty odzyskania danych i programów oraz systemu operacyjnego, niezbędnych do utrzymania funkcji roboczych ubezpieczonej elektrowni - w granicach sumy ubezpieczenia,
 • pokryjemy również koszty charakterystyczne dla eksploatacji turbin wiatrowych np. koszty wybudowania dróg dojazdowych czy koszty odkażania i utylizacji gleby w razie wydostania się oleju z gondoli,
 • dajemy Ci możliwość opłacenia składki w ratach.

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz zgłosić zmianę na polisie

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Compensa) z siedzibą w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 162. W Compensie wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREMZ administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@vig-polska.pl.
   

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  •    dostępu do danych; 
  •    sprostowania danych;
  •    usunięcia danych;
  •    przenoszenia danych osobowych;
  •    ograniczenia przetwarzania danych;
  •    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  •    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Compensę (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).
   

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział