Koszty leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu

wsparcie podczas zagranicznych podróży służbowych

Dla kogo?

Koszty leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu
Osobowe

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą wynosi aż do 100 000 euro

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Polski jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • prowadzisz firmę i Twoi pracownicy często wyjeżdżają w delegacje służbowe,
 • organizujesz grupowe wyjazdy zagraniczne,
 • wyjeżdżasz z drużyną na zagraniczne zawody sportowe,
 • organizujesz zgrupowania i treningi za granicą Polski.

Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o:

Co ubezpieczamy?

Koszty leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu
Osobowe

Pokryjemy koszty badań diagnostycznych i ambulatoryjnych

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu obejmuje:
 

 • pobyt w szpitalu, leczenie i operacje,
 • transport z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, transport pomiędzy placówkami medycznymi w kraju pobytu oraz koszty transportu ze szpitala do miejsca pobytu za granicą,
 • zakup niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza,
 • zakup środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy,
 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej,
 • leczenie stomatologiczne oraz leczenie związane z ciążą,
 • koszty kontynuacji podróży ubezpieczonego,
 • transport zwłok lub koszty kremacji i przewiezienia prochów ubezpieczonego do kraju stałego pobytu albo kremacji i pogrzebu za granicą.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Koszty leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu
Osobowe

Zwrócimy Ci koszty anulowania noclegu lub biletu podróżnego z powodu nieprzewidzianych zdarzeń, uniemożliwiających podróż np. nagłego zachorowania czy wypadku

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli :

 

 • jesteś w zagranicznej delegacji służbowej i potrzebujesz natychmiastowej pomocy medycznej,
 • w razie wypadku za granicą będziesz potrzebował transportu z miejsca wypadku do placówki medycznej lub między placówkami medycznymi,
 • z powodu ostrego stanu zapalnego konieczne będzie leczenie stomatologiczne,
 • wyjechałeś w delegację i nasiliły się u Ciebie objawy choroby przewlekłej,
 • jesteś zawodowym kierowcą i nagła choroba uniemożliwia Ci dalszą podróż,
 • kiedy zostaniesz okradziony lub zagubisz dokumenty.

Co nas wyróżnia?

Koszty leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu
Osobowe

W razie wypadku za granicą – opłacimy koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej

Dbamy o Twój spokój:

 

 • dajemy Ci możliwość ubezpieczenia kosztów leczenia, które są spowodowane uprawianiem sportów za granicą – zarówno amatorsko, jak i wyczynowo,
 • ubezpieczymy Twój sprzęt sportowy, a także pozostały bagaż,
 • zapłacimy za naprawę okularów korekcyjnych,
 • ubezpieczymy elektroniczny sprzęt służbowy od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia,
 • w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego pracownika, pokryjemy koszty transportu osoby delegowanej na zastępstwo.

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.