Maszyny budowlane

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

wsparcie dla odpowiedzialnych przedsiębiorców budowlanych

Dla kogo?

Maszyny budowlane
korpo_majatkowe

W zakresie podstawowym dajemy Ci możliwość ochrony maszyn i urządzeń od kradzieży z włamaniem, rabunku i rozboju

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • masz firmę leasingową, specjalizującą się w maszynach budowlanych,
 • prowadzisz firmę budowlaną i posiadasz własny park maszynowy,
 • zajmujesz się wynajmem ciężkiego sprzętu budowlanego.

Co ubezpieczamy?

Maszyny budowlane
korpo_majatkowe

Ubezpieczenie chroni w formule "all risk", czyli ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia

 • maszyny i urządzenia budowlane pracujące na różnych placach budów, składowane lub przechowywane w różnych lokalizacjach,
 • sprzęt, narzędzia i wyposażenie budowy,
 • ubezpieczenie może uwzględniać dodatkowe rozszerzenia zakresu ochrony, dopasowane do potrzeb firmy.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Maszyny budowlane
korpo_majatkowe

Suma ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń, które w dniu zawierania umowy mają nie więcej niż 10 lat (licząc od daty produkcji) powinna odpowiadać ich wartości odtworzeniowej

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:

 

 • maszyna lub urządzenie budowlane uległo zniszczeniu z powodu pożaru, żywiołów naturalnych czy z powodu zaniedbania pracownika,
 • zmodernizowałeś urządzenie i dzięki temu nastąpił wzrost jego wartości - automatycznie obejmiemy ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości przedmiotów już ubezpieczonych.

Co nas wyróżnia?

Maszyn od uszkodzeń
korpo_majatkowe

Możesz liczyć na zniżkę składki, jeśli połączysz ubezpieczenie maszyn budowlanych z innymi ubezpieczeniami majątkowymi Twojej firmy w Wiener

Dbamy o Twój spokój, masz możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej maszyn budowlanych o szkody powstałe w Polsce i całej Unii Europejskiej podczas:
 

 • transportu lądowego, 
 • samodzielnego poruszania się poza placami budów i miejsc składowania.

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.