Maszyn od uszkodzeń

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

wsparcie dla przezornych przedsiębiorców

Dla kogo?

Maszyn od uszkodzeń
korpo_majatkowe

Dajemy ci możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o szkody powstałe z powodu wycieku cieczy ze zbiornika lub uszkodzenia okablowania

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • jesteś właścicielem firmy produkcyjnej, 
 • wykorzystujesz w swojej działalności maszyny i urządzenia stacjonarne,
 • kupiłeś i zainstalowałeś w miejscu ubezpieczenia gotowe do eksploatacji maszyny (będące już po udanym rozruchu próbnym).

Co ubezpieczamy?

Maszyn od uszkodzeń
korpo_majatkowe

W razie sprzedaży maszyny, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę, na podstawie oświadczenia stron i zgody Wiener

Maszyny i urządzenia stacjonarne, zainstalowane na stanowisku pracy i gotowe do użytku zgodnie z przeznaczeniem, np. linie produkcyjne i montażowe czy maszyny energetyczne.
 

Ochrona obejmuje szkody wynikłe z:
 

 • błędów w obsłudze,
 • wad odlewniczych, materiałowych, projektowych i wadliwego wykonania,
 • wybuchu fizycznego,
 • błędów popełnionych podczas montażu maszyny,
 • rozerwania wskutek działania siły odśrodkowej,
 • braku lub niedoboru wody w kotłach,
 • niewłaściwych parametrów zasilania,
 • przepięcia i innych skutków pośredniego uderzenia pioruna.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Maszyn od uszkodzeń
korpo_majatkowe

Suma ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń, które w dniu zawierania umowy mają nie więcej niż 10 lat (licząc od daty produkcji) powinna odpowiadć ich wartości odtworzeniowej

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:

 

 • maszyna lub urządzenie uległo zniszczeniu z powodu zaniedbania lub braku kwalifikacji pracownika,
 • zmodernizowałeś urządzenie i dzięki temu nastąpił wzrost jego wartości - automatycznie obejmiemy ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości przedmiotów już ubezpieczonych.

Co nas wyróżnia?

Maszyn od uszkodzeń
korpo_majatkowe

Możesz liczyć na zniżkę składki, jeśli połączysz ubezpieczenie maszyn z innymi ubezpieczeniami majątkowymi Twojej firmy w Wiener

Dbamy o Twój spokój, możesz rozszerzyć ubezpieczenie maszyn o inne elementy, zależne od specyfiki działalności, np. o ubezpieczenie:
 

 • szkód, polegających na wycieku ze zbiorników ubezpieczonej maszyny,
 • dla taśm i łańcuchów przenośników,
 • dla wykładzin ogniotrwałych oraz obmurzy pieców przemysłowych i kotłów,
 • dla kabli i przewodów nieelektrycznych.

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.