Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

OC

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia

wsparcie dla odpowiedzialnych przedsiębiorców

Dla kogo?

Różna działalność gospodarcza
korpo_majatkowe

Dostosujemy ubezpieczenie do Twoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając specyfikę wykonywanej działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • jesteś przedsiębiorcą i  Twoja firma zarejestrowana jest w Polsce, nawet w przypadku, gdy prowadzisz działalność za granicą, 
 • jesteś przedsiębiorcą i Twoja firma zarejestrowana jest na Litwie, Łotwie lub w Estonii.

Co ubezpieczamy?

Gwarancje
korpo_majatkowe

Ubezpieczenie mogą zawrzeć różne podmioty, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą

Jeśli prowadzisz firmę, przedmiotem ubezpieczenia jest Twoja ustawowa odpowiedzialność cywilna (OC) z tytułu czynu niedozwolonego lub nienależytego wykonania zobowiązania za szkody:

 

 • osobowe, 
 • rzeczowe,

wyrządzone z winy nieumyślnej bądź na skutek rażącego niedbalstwa osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem

Kiedy możemy Ci pomóc?

umowa ubezpieczenia
korpo_majatkowe

Wypłacimy odszkodowanie poszkodowanemu w zakresie wyznaczonym umową ubezpieczenia

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:

 

 • otrzymasz informację o szkodzie osoby trzeciej, wyrządzonej w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą,
 • dojdzie do zdarzenia, z którego może powstać Twoja odpowiedzialność cywilna.
   

Co nas wyróżnia?

Indywidualne warunki
korpo_majatkowe

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów - umowę ubezpieczenia można zawrzeć na indywidualnych, uzgodnionych przez strony warunkach, odmiennych od postanowień OWU

Dbamy o Twój spokój:

 

 • dajemy do Twojej dyspozycji wyspecjalizowany zespół ekspertów, działających w całej Polsce, 
 • ściśle dopasujemy ubezpieczenie do Twoich potrzeb biznesowych,
 • oferujemy ochronę firmom z wielu branż.

 

Najczęściej zadawane pytania

 • Czym się różni OC deliktowa od kontraktowej?

  Odpowiedzialność za delikt – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym; odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje po spełnieniu zasady odpowiedzialności – w szczególności zasady winy albo zasady ryzyka.
  Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej przez Ubezpieczonego umowy, przy domniemaniu winy dłużnika.
   

 • Czym różni się szkoda w produkcie od odpowiedzialności za produkt?

  Szkoda w produkcie to  wada w samym produkcie (rzeczy ruchomej).
  Odpowiedzialność za produkt to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wadliwy produkt.

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?