Rob贸t budowlanych

Ubezpieczenie rob贸t budowlano-monta偶owych

wsparcie dla odpowiedzialnych przedsi臋biorc贸w budowlanych

Dla kogo?

Rob贸t budowlanych
korpo_majatkowe

W Wiener oferujemy Ci ubezpieczenie kontrakt贸w, realizowanych w oparciu o standardy FIDIC

Ubezpieczenie rob贸t budowlano-monta偶owych jest dla Ciebie, je艣li:

 • jeste艣 generalnym wykonawc膮 prac na budowie,
 • jeste艣 inwestorem, kt贸ry anga偶uje swoje 艣rodki w inwestycj臋 budowlan膮,
 • jako wykonawca lub podwykonawca realizujesz kontrakt budowlano-monta偶owy.

Co ubezpieczamy?

Rob贸t budowlanych
korpo_majatkowe

W Wiener zawieramy umow臋 ubezpieczenia na ca艂y czas trwania kontraktu, od rozpocz臋cia rob贸t a偶 do odbioru ko艅cowego

Szkody materialne czyli zniszczenie lub uszkodzenie materia艂贸w budowlanych i montowanych urz膮dze艅 oraz odtworzenie rob贸t 鈥 jako podstawowy przedmiot ubezpieczenia.

Dajemy mo偶liwo艣膰 rozszerzenia ubezpieczenia o:

 • szkody materialne w mieniu otaczaj膮cym inwestora, w przypadku przebudowy lub remontu obiektu ju偶 istniej膮cego,
 • szkody materialne w sprz臋cie, wyposa偶eniu i zapleczu budowy,
 • szkody materialne w maszynach budowlanych,
 • odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 za szkody rzeczowe i osobowe wyrz膮dzone osobom trzecim, w zwi膮zku z prowadzeniem rob贸t.

Kiedy mo偶emy Ci pom贸c?

Rob贸t budowlanych
korpo_majatkowe

Mo偶esz wykupi膰 dodatkow膮 ochron臋 ubezpieczonych przedmiot贸w od szk贸d spowodowanych przez strajki, zamieszki i niepokoje spo艂eczne

Mo偶esz liczy膰 na nasz膮 pomoc, je艣li:

 • podczas wichury uleg艂 zniszczeniu d藕wig na budowie,
 • w trakcie monta偶u w nowym bloku, winda zosta艂a upuszczona,
 • w wyniku zapr贸szenia ognia uszkodzeniu lub zniszczeniu uleg艂 sprz臋t, narz臋dzia, wyposa偶enie i zaplecze budowy.

Co nas wyr贸偶nia?

Rob贸t budowlanych
korpo_majatkowe

Dajemy mo偶liwo艣膰 obj臋cia ochron膮 r贸wnie偶 szkody, kt贸re powstan膮 w okresie konserwacji lub gwarancji 鈥 ju偶 po realizacji rob贸t

Dbamy o Tw贸j spok贸j:

 • ubezpieczamy maszyny i instalacje podczas rozruchu pr贸bnego lub test贸w,
 • mo偶esz dokupi膰 rozszerzenia ubezpieczenia o klauzule specjalistyczne m.in.:聽
  • ochron臋 koszt贸w poszukiwania przeciek贸w podczas uk艂adania ruroci膮g贸w,
  • ubezpieczenie szk贸d spowodowanych wibracjami, usuni臋ciem lub os艂abieniem element贸w no艣nych, podp贸r lub no艣no艣ci gruntu,
  • ubezpieczenie szk贸d b臋d膮cych skutkiem b艂臋d贸w projektowych.

Chcesz zg艂osi膰 zmian臋 na polisie

 1. Przejd藕 do sekcji聽OBS艁UGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju spraw臋 chcesz zg艂osi膰
 3. Przygotuj niezb臋dne dokumenty np. dow贸d osobisty, numer polisy
 4. Przejd藕 do formularza - jego wype艂nienie zajmie Ci par臋 minut
 5. Od razu po wys艂aniu otrzymasz wiadomo艣膰 z potwierdzeniem

Chcesz zg艂osi膰 szkod臋?

 1. Przejd藕 do sekcji聽ZG艁O艢 SZKOD臉
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkod臋 chcesz zg艂osi膰: POJAZDU, MAJ膭TKU, OSOBOW膭
 3. Przygotuj niezb臋dne dokumenty np. dow贸d rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejd藕 do formularza - jego wype艂nienie zajmie Ci par臋 minut
 5. Od razu po wys艂aniu otrzymasz wiadomo艣膰 z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zg艂oszenia poinformujemy Ci臋 e-mailem lub SMS-em

Jak kupi膰?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofert膮

  +48
  CAPTCHA

  Poni偶ej zamieszczamy informacje odno艣nie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie si臋 z nimi przed przej艣ciem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpiecze艅 Sp贸艂ka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzib膮 w Warszawie (02-675), ul. Wo艂oska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z kt贸rym mog膮 si臋 Pa艅stwo kontaktowa膰 we wszystkich sprawach, dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWA膯 SI臉 Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem mo偶na si臋 skontaktowa膰:
  鈥 poczt膮 - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powy偶ej;
  鈥 online - za pomoc膮 formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  鈥 e-mailem - za po艣rednictwem inspektora ochrony danych, pisz膮c na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Pa艅stwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesy艂ania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporz膮dzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, kt贸re odbywa si臋 na podstawie zgody, maj膮 Pa艅stwo prawo j膮 wycofa膰 w ka偶dym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MO呕E BY膯 ODBIORC膭 DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mog膮 by膰 podmioty przetwarzaj膮ce dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wy艂膮cznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy us艂ug informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK D艁UGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie d艂u偶ej ni偶 12 miesi臋cy od dnia wyra偶enia zgody na przesy艂anie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PA艃STWU PRZYS艁UGUJ膭
  Maj膮 Pa艅stwo prawo do:
  鈥 dost臋pu do danych;聽
  鈥 sprostowania danych;
  鈥 usuni臋cia danych;
  鈥 przenoszenia danych osobowych;
  鈥 ograniczenia przetwarzania danych;
  鈥 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane s膮 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  鈥 wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawi膮zania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest mo偶liwe przedstawienie oferty).

 • Znajd藕 na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajd藕 agenta lub oddzia艂

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz si臋 wi臋cej w Polityce prywatno艣ci.