Robót budowlanych

Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych

wsparcie dla odpowiedzialnych przedsiębiorców budowlanych

Dla kogo?

Robót budowlanych
korpo_majatkowe

W Wiener oferujemy Ci ubezpieczenie kontraktów, realizowanych w oparciu o standardy FIDIC

Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych jest dla Ciebie, jeśli:
 

 • jesteś generalnym wykonawcą prac na budowie,
 • jesteś inwestorem, który angażuje swoje środki w inwestycję budowlaną,
 • jako wykonawca lub podwykonawca realizujesz kontrakt budowlano-montażowy.

Co ubezpieczamy?

Robót budowlanych
korpo_majatkowe

W Wiener zawieramy umowę ubezpieczenia na cały czas trwania kontraktu, od rozpoczęcia robót aż do odbioru końcowego

Szkody materialne czyli zniszczenie lub uszkodzenie materiałów budowlanych i montowanych urządzeń oraz odtworzenie robót – jako podstawowy przedmiot ubezpieczenia.
 

Dajemy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o:
 

 • szkody materialne w mieniu otaczającym inwestora, w przypadku przebudowy lub remontu obiektu już istniejącego,
 • szkody materialne w sprzęcie, wyposażeniu i zapleczu budowy,
 • szkody materialne w maszynach budowlanych,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzeniem robót.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Robót budowlanych
korpo_majatkowe

Możesz wykupić dodatkową ochronę ubezpieczonych przedmiotów od szkód spowodowanych przez strajki, zamieszki i niepokoje społeczne

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:

 

 • podczas wichury uległ zniszczeniu dźwig na budowie,
 • w trakcie montażu w nowym bloku, winda została upuszczona,
 • w wyniku zaprószenia ognia uszkodzeniu lub zniszczeniu uległ sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy.

Co nas wyróżnia?

Robót budowlanych
korpo_majatkowe

Dajemy możliwość objęcia ochroną również szkody, które powstaną w okresie konserwacji lub gwarancji – już po realizacji robót

Dbamy o Twój spokój:

 

 • ubezpieczamy maszyny i instalacje podczas rozruchu próbnego lub testów,
 • możesz dokupić rozszerzenia ubezpieczenia o klauzule specjalistyczne m.in.: 
   
  • ochronę kosztów poszukiwania przecieków podczas układania rurociągów,
  • ubezpieczenie szkód spowodowanych wibracjami, usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych, podpór lub nośności gruntu,
  • ubezpieczenie szkód będących skutkiem błędów projektowych.
    

Chcesz zgłosić zmianę na polisie

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.