Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

Sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

wsparcie dla nowoczesnych przedsiębiorców

Dla kogo?

Sprzęt elektroniczny kradzież
korpo_majatkowe

W ramach standardowej ochrony, ubezpieczamy sprzęt elektroniczny od kradzieży z włamaniem, rabunku i rozboju

Oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych wykorzystujących w swojej działalności sprzęt elektroniczny wszelkiego rodzaju, np. do:

 

 • firm usługowych, które chcą ubezpieczyć biurowy sprzęt elektroniczny,
 • zakładów produkcyjnych, używających elektronicznego sterowania procesami,
 • przedsiębiorstw handlowych, z rozbudowaną działalnością online.

Co ubezpieczamy?

Sprzęt elektroniczny awaria
korpo_majatkowe

Ubezpieczenie chroni od wszystkich ryzyk, czyli ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia

 • sprzęt elektroniczny zainstalowany na stanowisku pracy i gotowy do użytku zgodnie z przeznaczeniem np. komputer stacjonarny oraz elektroniczny sprzęt przenośny (laptop),
 • oprogramowanie, zewnętrzne nośniki danych oraz zapisane na nich dane,
 • zwiększone koszty działalności (nie stanowiące części kosztów naprawy sprzętu), ponoszone w okresie odzyskiwania przez firmę zdolności do prowadzenia działalności jak przed szkodą.

Nasza ochrona obejmuje:
 

 • błędy w obsłudze sprzętu elektronicznego,
 • kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm,
 • pożar,
 • zalanie cieczą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • niewłaściwe parametry zasilania i przepięcia.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Sprzęt elektroniczny
korpo_majatkowe

Ochrona sprzętu elektronicznego obejmuje zdarzenia na terytorium Polski, Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako, San Marino i Watykanu

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:
 

 • Twój laptop lub mobilna drukarka ulegną uszkodzeniu podczas wyjazdu służbowego (ochrona na całym świecie),
 • uszkodzeniu w sprzęcie elektronicznym ulegną lampy rentgenowskie, laserowe, elektronowe,
 • zdarzy się szkoda w urządzeniu do rezonansu magnetycznego lub endoskopie.

Co nas wyróżnia?

Sprzęt elektroniczny zniżka
korpo_majatkowe

Możesz liczyć na zniżkę składki, jeśli połączysz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego z innymi ubezpieczeniami majątku Twojej firmy w naszej firmie

Dbamy o Twój spokój:
 

 • jeżeli masz drukarkę lub kopiarkę laserową, ubezpieczymy jej najważniejszą część -  nośnik obrazu - od wszystkich ryzyk.

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Compensa) z siedzibą w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 162. W Compensie wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREMZ administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@vig-polska.pl.
   

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  •    dostępu do danych; 
  •    sprostowania danych;
  •    usunięcia danych;
  •    przenoszenia danych osobowych;
  •    ograniczenia przetwarzania danych;
  •    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  •    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Compensę (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).
   

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział