Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

gwarancja potwierdzająca rzetelność wykonania kontraktu

Dla kogo?

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu
korpo-finansowe_menu_glowne

Gwarancja ubezpieczeniowa jest bezwarunkowa i nieodwołalna

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu jest dla Ciebie, jeśli:
 

  • prowadzisz działalność gospodarczą i podpisałeś umowę na realizację kontraktu,
  • jesteś wykonawcą lub podwykonawcą, świadczącym usługi na rzecz głównego wykonawcy.

Co ubezpieczamy?

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu
korpo-finansowe_menu_glowne

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu udzielana jest na cały okres jego realizacji, od podpisania umowy do odbioru przedmiotu kontraktu

  • pokrywamy ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez wykonawcę i w ten sposób zabezpieczamy beneficjenta na wypadek niewywiązania się wykonawcy z postanowień umowy.
  • gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt czyli wykonawcy lub podwykonawcy.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu
korpo-finansowe_menu_glowne

Dzięki gwarancji dobrego wykonania kontraktu wykonawca uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec beneficjenta

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:
 

  • potrzebujesz szybkiej i profesjonalnej analizy Twojej kondycji finansowej, w celu sprawdzenia możliwości uzyskania gwarancji finansowej.

Co nas wyróżnia?

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu
korpo-finansowe_menu_glowne

Umożliwiamy cesję wierzytelności z gwarancji na rzecz osoby trzeciej

Dbamy o Twój czas:
 

  • dajemy do Twojej dyspozycji wyspecjalizowany zespół ekspertów, który pomoże w szybkim przeanalizowaniu warunków udzielenia gwarancji lub przyznania limitu gwarancyjnego,
  • po wygaśnięciu gwarancji dobrego wykonania kontraktu jest możliwe uzyskanie gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek.

Jak kupić