Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancja należytego wykonania umowy

ubezpieczenie gwarantujące rzetelność realizacji umowy

Dla kogo?

Gwarancja należytego wykonania umowy
korpo-finansowe_menu_glowne

Gwarancja zabezpiecza prawidłową – zgodną z postanowieniami umowy – realizację kontraktu

Gwarancja należytego wykonania umowy jest dla Ciebie, jeśli:
 

  • prowadzisz działalność gospodarczą i podpisałeś umowę na realizację kontraktu,
  • jesteś wykonawcą lub podwykonawcą, świadczącym usługi na rzecz głównego wykonawcy.

Co ubezpieczamy?

Gwarancja należytego wykonania umowy
korpo-finansowe_menu_glowne

Gwarancja obowiązuje w następujących okresach: czas realizacji kontraktu (od momentu podpisania umowy do odbioru przedmiotu kontraktu) i czas, w którym wykonawca udzielił zleceniodawcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot kontraktu

Gwarancja zabezpiecza prawidłową  realizację umowy i obejmuje w szczególności wykonanie prac zgodnie z jej zapisami. 
 

Suma gwarancyjna podzielona jest na dwie części:

 

  • w zakresie dobrego wykonania kontraktu – odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie, to jest zazwyczaj 100%,
  • w zakresie niewłaściwego usunięcia wad i usterek suma gwarancyjna odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie, które stanowi zazwyczaj 30% zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu.

Wypłacimy kwotę gwarancji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez wykonawcę.

 

Kiedy możemy ci pomóc?

Gwarancja należytego wykonania umowy
korpo-finansowe_menu_glowne

Gwarantujemy rzetelność wykonania umowy i utrzymania jakości w okresie rękojmi

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:
 

  • potrzebujesz wyspecjalizowanego zespołu ekspertów do szybkiej analizy warunków udzielenia gwarancji.

Co nas wyróżnia?

Gwarancja należytego wykonania umowy
korpo-finansowe_menu_glowne

Gwarancja jest udzielana na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt czyli wykonawcy lub podwykonawcy

Dbamy o Twój czas:
 

  • szybko i profesjonalnie dokonamy oceny warunków udzielenia gwarancji, z uwzględnieniem indywidualnych paramertów.

Jak kupić?

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.