Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Dla kogo?

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
korpo-finansowe_menu_glowne

Suma gwarancyjna odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie, które stanowi zwykle 30% zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek jest dla Ciebie, jeśli:

 

  • prowadzisz działalność gospodarczą i podpisałeś umowę na realizację kontraktu,
  • jesteś wykonawcą lub podwykonawcą, świadczącym usługi na rzecz głównego wykonawcy.

Co ubezpieczamy?

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
korpo-finansowe_menu_glowne

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek obowiązuje w okresie, na jaki wykonawca udzielił beneficjentowi gwarancji jakości na wykonany przedmiot kontraktu

  • wypłacimy kwotę roszczenia beneficjenta w przypadku, gdy wykonawca nie usunie lub niewłaściwie usunie wady i usterki, które powstały po zakończeniu kontraktu,
  • gwarancja obejmuje koszty lub wykonawstwo zastępcze usunięcia wad i usterek w przedmiocie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi,
  • gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt czyli wykonawcy lub podwykonawcy.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
korpo-finansowe_menu_glowne

Gwarancja jest istotnym elementem zabezpieczającym zleceniodawcę przed stratami, wynikającymi z konieczności poniesienia kosztów napraw gwarancyjnych

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:

 

  • potrzebujesz szybkiej i profesjonalnej analizy, w celu sprawdzenia możliwości uzyskania gwarancji finansowej.

Co nas wyróżnia?

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
korpo-finansowe_menu_glowne

Dzięki gwarancji Wykonawca uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec beneficjenta

Dbamy o Twój czas:

 

  • szybko i profesjonalnie dokonamy oceny warunków udzielenia gwarancji, z uwzględnieniem indywidualnych parametrów.

Jak kupić?