Hejt to przemoc

Hejt w internecie to przemoc

Możesz coś z tym zrobić!

Hejt to przemoc! Może dotknąć każdego, online lub offline. Nie bój się zareagować bo zawsze możesz coś z tym zrobić!

Hejt to przemoc
Wykrzyknik w kole

Hejt może dotknąć każdego!

 • Nagromadzenie frustracji i innych trudnych emocji może prowadzić do agresywnych zachowań.
 • Ich przejawy są różne, tak jak różni są agresorzy i ich ofiary.
 • Źródło problemu często jest jednak podobne: zaburzone poczucie własnej wartości u sprawcy i lęk przed brakiem akceptacji przeradzają się w przemoc.
 • Osoby z takimi trudnościami w relacjach międzyludzkich mogą się znaleźć w otoczeniu każdego z nas, każdy więc może zetknąć się, bezpośrednio lub pośrednio, z przemocowym zachowaniem ze strony rówieśników czy szkolnych kolegów.

Obrażanie to nie żarty – to hejt!

Hejt to przemoc
Wykrzyknik w kole

Bullying to nie żarty

 • Kiedy jeden lub kilkoro uczniów poniża, wyzywa lub szantażuje kolegę lub koleżankę z klasy, to nie jest to dokuczanie, lecz przemoc rówieśnicza – coraz powszechniejszym określeniem jest też bullying.
 • Jeśli do takich agresywnych zachowań dochodzi w mediach społecznościowych, mówimy o cyberbullyingu.
 • Okazywanie pogardy, docinki lub groźby pod adresem innej osoby, zwłaszcza te publikowane w sieci, to przejawy hejtu – a nie wyrażanie poglądów czy ostry humor.
 • Hejtem możemy także nazywać analogiczne zachowania w sferze offline.
 • W języku prawnym mówimy zaś, w zależności od treści hejterskiego przekazu, o znieważaniu lub groźbie.
 • Przy dużej regularności takich komunikatów mamy do czynienia z nękaniem.

Nie bój się – reaguj!

Hejt to przemoc
Ikona Wezwij pomoc - Assistance

Poprosić o pomoc

 • W walce z hejtem i agresją pomaga znajomość procedur: w szkole, w mediach społecznościowych, czy w innych środowiskach, w których się poruszamy.
 • Znajdziemy je zazwyczaj w regulaminach, czasem też w osobnych wytycznych.
 • Dobrze też znać uniwersalne metody i dostępne formy wsparcia dla poszkodowanych.
 • Podejrzenie agresji rówieśniczej należy zgłosić wychowawcy, pedagogowi lub psychologowi szkolnemu, a przy tym zapytać, jakie podejmą dalsze kroki i kiedy to nastąpi. 
 • W internecie zazwyczaj można się odciąć od hejtera: zablokować go i usunąć obraźliwe treści. Wcześniej można też podjąć próbę zwrócenia uwagi na niewłaściwe zachowanie. 
 • Jeżeli sprawa ma charakter uporczywy albo bardzo poważny, przed skasowaniem wpisów warto je udokumentować w formie zrzutów ekranu. W skrajnych przypadkach właściwym krokiem jest zgłoszenie sprawy na policję. 
 • Konieczna może się też okazać rozmowa ze specjalistą – czy to stacjonarnie, czy poprzez bezpłatne telefony zaufania.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Co także da Ci wsparcie w przypadku hejtu?

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.