dla akcjonariuszy dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 ksh, zwołuje na dzień 24 października 2023 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 22A w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group.

 

 

Warsaw, 17.10.2023

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, Vienna A-1010, Austria


The Management Board of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group on the basis of art. 399 § 1 and art. 402 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies, convenes on 24.10.2023 at 10.00 at the headquarters of the Company in Warsaw at Wołoska Street 22A, the Extraordinary General Meeting of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, with the following agenda:

1.    Opening of the Extraordinary General Meeting.
2.    Passing on a resolution on the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
3.    Confirming the validity of convening the Extraordinary General Meeting and its capability to pass resolutions.
4.    Passing on a resolution on approval of the agenda.
5.    Passing on a resolution on granting of additional remuneration to the Vice Chairman of the Supervisory Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group for 2023.
6.    Closing the session.

 Warszawa, 17.10.2023

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, Wiedeń A-1010, Austria


Zarząd Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 ksh, zwołuje na dzień 24.10.2023 na godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 22A w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group za rok 2023.
6.    Zamknięcie obrad.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.