Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

dla akcjonariuszy dla akcjonariuszy

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („Spółka”) po raz piąty wzywa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe z siedzibą w Wiedniu przy Schottenring 30, wpisaną do austriackiego rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy w Wiedniu pod numerem FN 75687 f, do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a.

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („Spółka”) po raz piąty wzywa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe z siedzibą w Wiedniu przy Schottenring 30, wpisaną do austriackiego rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy w Wiedniu pod numerem FN 75687 f, do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a.


FIFTH (LAST) CALL TO SUBMIT
SHARE DOCUMENTS

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („the Company”) for the fifth time summons Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe with its registered office in Vienna at Schottenring 30, entered in the Austrian Commercial Register kept by the Commercial Court in Vienna under number FN 75687 f, to submit the Company's share documents at the Company's seat in Warsaw at Wołoska Street 22a.