Wiener

O Spółce

Jesteśmy obecni na polskim rynku ubezpieczeń od 1990 roku, a w 2019 staliśmy się częścią międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group – lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W Wiener ubezpieczamy ponad 860 tysięcy klientów indywidualnych oraz 62 tysiące przedsiębiorstw.
Akcjonariuszem firmy jest Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG)

Nasze produkty to pakiety rozwiązań, które pomagają w nieprzewidzianych sytuacjach w życiu prywatnym i biznesie.
Oferujemy ubezpieczenia: samochodów, domów i mieszkań, zdrowotne, podróżne oraz dla rolników.  

W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia dla małych i średnich firm oraz korporacji.
Jako jedna z pierwszych firm ubezpieczeniowych w Polsce, Wiener stworzył specjalne programy ubezpieczeniowe obejmujące rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Nasze inicjatywy

Środowisko

Środowisko

Wierzymy, że każdy z nas ma realny wpływ na świat, w którym żyjemy. Dlatego nasi pracownicy dbają o środowisko, ograniczając zużycie wody i emisję CO2. Nasze biura spełniają ekonormy, a nowe systemy ograniczają zużycie papieru. Realizujemy politykę wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii.

rozni_my

Różnorodność

Jesteśmy przekonani, że różnorodność wyrażona w równości, szacunku oraz tolerancji procentuje w relacjach biznesowych. Chcemy, aby każdy klient, pracownik i partner czuł się dobrze w naszej firmie.

Kariera

Współodpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za życie społeczności, w których żyjemy. Wspieramy placówki opiekuńcze, przekazując środki ochrony osobistej i sprzęt specjalistyczny. Realizujemy akcje pomocy dla zwierząt. Z dumą patrzymy też na osiągnięcia młodych sportowców i artystów. Cieszymy się, że możemy im pomagać w codziennych wyzwaniach.

Nagrody

Najlepsza obsługa w placówce

Najlepsza obsługa w placówce

Niezależny ranking – Instytucja Roku – ocenia obsługę ubezpieczeniową biorąc pod uwagę: aktywną prezentację, transparentne pokazanie kosztów oraz warunków ubezpieczenia, doskonałą wiedzę pracowników i wyjątkową umiejętność sprzedaży.
Wiener uplasował się w pierwszej lidze towarzystw ubezpieczeniowych z punktacją powyżej 90%.

Nagroda - Przyjazna firma

Przyjazna firma ubezpieczeniowa

Nagroda przyznawana jest za oferowanie produktów spełniających dzisiejsze potrzeby klientów oraz skuteczność w likwidacji szkód.
Wiener został wyróżniony w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych.

Certyfikat dobrego pracodawcy

Certyfikat Dobrego pracodawcy

Nagroda przyznana przez Fundację Absovent.pl, która organizuje największe targi pracy i praktyk.
Wiener otrzymał certyfikat za świadome tworzenie miejsca pracy, opartego na uczciwych zasadach, pozytywnych relacjach międzyludzkich i możliwościach rozwoju.

Nagroda - Instytucja roku

Instytucja roku 2017

Pierwszy niezależny ranking jakości obsługi klienta, który prowadzi portal mojebankowanie.pl.
Wiener został nagrodzony za najlepszą jakość obsługi w zdalnych kanałach kontaktu.

Nagroda - Mistrz biznesu

Mistrz biznesu 2017

Ideą nagrody jest wyróżnienie firm, które wykazały się mistrzostwem w prowadzeniu biznesu.
Wiener został doceniony za transformację, innowacyjność i niezawodność.

Zarząd

Anna Włodarczyk-Moczkowska
Prezes Zarządu

Anna Włodarczyk–Moczkowska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2001-2012 była związana z grupą Ergo Hestia, w tym od 2001 roku z MTU Moim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., gdzie piastowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od roku 2013 jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, a od roku 2016 pełni w niej funkcję Przewodniczącej. W 2010 roku została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Od 2012 roku Prezes Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Lidia Fido
Członek Zarządu

Lidia Fido

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Pełniła funkcję Dyrektora Pionu Finansów i Członka Zarządu w Link4 TU S.A., odpowiadając za sprawy finansowe, rachunkowe, aktuarialne oraz administracyjne. Wcześniej pracowała
w Amplico Life na stanowisku Dyrektora Finansowego w funkcji Członka Zarządu. Była też dyrektorem finansowym oraz Członkiem Zarządu w AIG Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym. Od 2017 roku Członek Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Adam Dwulecki
Członek Zarządu

Adam Dwulecki

Absolwent studiów w Niemczech, z dyplomem ekonomisty na uniwersytecie Heinrich Heine Universität Düsseldorf. W latach 2001-2007 pracował dla HDI-Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., między innymi na stanowisku członka zarządu. W latach 2007-2011 był związany z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Od listopada 2011 r. rozpoczął pracę dla Gothaer Insurance Group w centrali w Kolonii. Od 2012 roku Członek Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Marek Gołębiewski
Członek Zarządu

Marek Gołębiewski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Lubelskiej. Przez wiele lat pracował w spółkach Compensa TU S.A. i Compensa TUnŻ S.A., gdzie odpowiadał za strategię informacyjną spółek oraz nadzorował pracę Biura Zarządu i Działu Administracji. W latach 2013-2016 był Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym ASIROM S.A. Vienna Insurance Group, od 2016 r. – Wiceprezesem i Dyrektorem Finansowym Omniasig Vienna Insurance Group. Od 2019 roku Członek Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Rada nadzorcza

Harald Riener
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Prof. Elisabeth Stadler
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Franz Fuchs
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Prof. Marek Belka
Członek Rady Nadzorczej

Gerhard Lahner 
Członek Rady Nadzorczej

Prof. Jan Monkiewicz 
Członek Rady Nadzorczej

Klaus Mühleder
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Witkowski
Członek Rady Nadzorczej

Dane Spółki

Firma Spółki:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Siedziba:
Warszawa

Informacje rejestrowe:
KRS nr 0000033882
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:
524-030-23-93
REGON:
010594552

Wysokość kapitału zakładowego:
110.382.876 zł; opłacony w całości

Adres:
Centrala Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 22 A
tel.: 22 469 69 69
fax: 22 469 69 70

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego są zestawem zasad określających relacje zewnętrzne i wewnętrzne instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym relację z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
W Wiener funkcjonują „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, które Zarząd Spółki przyjął do stosowania uchwałą nr 123/12 w dniu 22.12.2014 r. Wytyczne stosowane są:

 • w zakresie odpowiadającym specyfice i skali działalności Spółki,
 • zgodnie z zachowaniem zasady proporcjonalności,
 • o ile nie stoją one w kolizji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • o ile ich stosowanie nie wiąże się z nadmierną uciążliwością dla zakładu ubezpieczeń.


Dokumenty do pobrania:

Dla akcjonariuszy

Kariera

Dołącz do energetycznej drużyny Wiener!

Tak się u nas pracuje:

 • mówimy do siebie po imieniu,
 • działamy w trybie hybrydowym: czasem w biurze, czasem w domu, a czasem w terenie,
 • lubimy wspólnie angażować się w sprawy społeczne. 

obrazek

 

Benefity

  

Jak wygląda proces rekrutacji

kariera

Aplikacja online

Prześlij nam swoje zgłoszenie lub CV. Chętnie poznamy Twoje doświadczenie i pasje.

kariera

Analiza zgłoszeń

Z uwagą zaznajomimy się z Twoją historią.

kariera

Rozmowa telefoniczna

Jeżeli spełniasz kryteria na oferowane stanowisko, skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy do dalszych rozmów.

kariera

Rozmowa rekrutacyjna

Na spotkaniu chętnie poznamy Cię lepiej, posłuchamy o Twoich sukcesach i motywacji do pracy z nami. Być może zaprosimy Cię do wzięcia udziału w testach kompetencyjnych z wiedzy i umiejętności.

kariera

Rozmowa z bezpośrednim przełożonym

W przebiegu większości rekrutacji ostatnim etapem jest rozmowa z potencjalnym przełożonym. To najlepsza okazja, abyście poznali wzajemne oczekiwania.

kariera

Po uzgodnieniu warunków współpracy, rozpoczyna się nasza wspólna przygoda w Wiener

Oferty pracy

Poznaj nas

Zajrzyj do naszych mediów społecznościowych:

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, dodaj swoje CV i napisz, na jakie stanowisko chciałbyś aplikować. Jeżeli chcesz możesz również opisać krótko, swoje doświadczenie i umiejętności.

+48
Rozmiar załączonego pliku nie może przekraczać 10 MB.
Całkowity rozmiar wszystkich plików nie może przekroczyć 10 MB.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
Z administratorem można się skontaktować:
- pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
- online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
- e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
- przeprowadzenia przyszłych rekrutacji – na podstawie zgody, wyrażonej poprzez przesłanie CV;
- ewentualnie w celu ustalania dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami, dotyczącymi przyszłego procesu rekrutacyjnego.

PODSTAWY PRAWNE
Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj. na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez przesłanie CV;
Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych mogą być pomioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy systemów do zarządzania procesem rekrutacji, dostawcy usług IT, usług kadrowo-płacowych, prawnych i doradczych - na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia do udziału w przyszłych rekrutacjach.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
Mają Państwo prawo do:
- dostępu do danych; 
- sprostowania danych;
- usunięcia danych;
- przenoszenia danych;
- ograniczenia przetwarzania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komunikaty prasowe

22. 11. 2021

Wiener „Ekologiczną Firmą 2021”

Wiener, w ramach działań ESG, realizuje działania na rzecz ochrony środowiska – m.in. oferuje specjalistyczne ubezpieczenie OZE. Ponadto firma zachęca klientów i agentów do zawierania umów bez użycia papieru, a dzięki zaangażowaniu pracowników-wolontariuszy robi „Leśne porządki z Wiener”, sprzątając tereny zielone w całej Polsce. Tak kompleksowe podejście do kwestii ochrony środowiska zostało docenione przez Gazetę Finansową i nagrodzone tytułem „Ekologicznej Firmy 2021”.

05. 10. 2021

1000 drzew od Wiener w ramach akcji „Polisa dla Ziemi”

• 5 października przypada Dzień bez drukarki. To ważna inicjatywa, ponieważ przeciętny pracownik biurowy w skali roku wykorzystuje aż 10 tys. kartek A4. Z tej okazji Wiener zachęca współpracujących agentów oraz klientów do korzystania z nowoczesnych ścieżek zakupu polisy, niewymagających żadnych wydruków.
• Za każdą polisę zakupioną 5 października w formie elektronicznej bez papieru u agenta firma posadzi dwa drzewa, łącznie będzie ich nawet 1000. Będą one w stanie wytworzyć tyle tlenu, ile rocznie potrzebuje 670 osób i pochłonąć 6000 kg CO2 w ciągu roku.
• Akcja „Polisa dla Ziemi” to tylko jedno z wielu działań proekologocznych, które są częścią działań ESG realizowanych przez Wiener.

Press Kit

About us

We have been present on the Polish insurance market since 1990, and in 2019 we became part of the international Vienna Insurance Group - the insurance leader in Central and Eastern Europe. At Wiener, we insure over 860 000 individual clients and 62 000 enterprises.
The shareholder of the company is Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG).

Our products help our clients in unforeseen situations in private life and business. We offer insurance for cars, houses and flats, health, travel and small and medium-sized companies. 

We offer insurance for small and medium-sized companies and corporations.

Our initiatives

Środowisko

Environment

We believe that each of us has a real impact on the world we live in. That is why our employees care for the environment by reducing water consumption and CO2 emissions. Our offices meet the eco norms and the new systems reduce the use of paper. We implement a policy of supporting investments in renewable energy sources.

rozni_my

Diversity

We are sure that diversity expressed in equality, respect and tolerance pays off in business relations. We want every customer, employee and business partner to feel comfortable in our company.

Kariera

Responsibility

We take responsibility for the lives of the communities in which we live. We support healthcare centers by donating them. We carry out animal aid campaigns. We are also proud to see the achievements of young athletes and artists. We are glad that we can support them in their daily challenges.

Awards

Najlepsza obsługa w placówce

Friendly insurance company

The award is granted for offering products that meet today's customer needs and effectiveness in claims settlement.
Wiener has been awarded in the motor insurance category.

Certyfikat dobrego pracodawcy

Certificate of good employer

Award granted by the Absovent.pl Foundation, which organizes the largest job and internship fairs.
Wiener has been certified for the conscious creation of a workplace based on fair principles, positive interpersonal relationships and development opportunities.

Nagroda - Instytucja roku

Institution of the year 2017

The first independent ranking of customer service quality provided by the mojebankowanie.pl portal.
Wiener was awarded for the best quality of service in remote contact channels.

Nagroda - Mistrz biznesu

Business champion 2017

The idea behind the award is to award companies that have demonstrated a championship in running a business.
Wiener has been recognized for its transformation, innovation and reliability.

Management Board

Anna Włodarczyk-Moczkowska
Chairman of the Management Board

Anna Włodarczyk–Moczkowska

A graduate of the University of Lodz and the Warsaw School of Economics. In 2001-2012 she was associated with the Ergo Hestia group, including MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. since 2001, where she held the position of the Vice-President of the Management Board. Since 2013, she has been a member of the Audit Committee of the Polish Insurance Association, and since 2016 she has been the Chairperson of it. In 2010, she was awarded the Bronze Cross of Merit for her contribution to the development of the Polish insurance market. From 2012, President of the Management Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Lidia Fido
Member of the Management Board

Lidia Fido

A graduate of the Warsaw School of Economics. She was the Director of the Finance Division and a Member of the Management Board at Link4 TU S.A., responsible for financial, accounting, actuarial and administrative matters. Before that, she worked at Amplico Life as the Finance Director in the function of a Member of the Management Board. She was also a financial director and a member of the Management Board of AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne. From 2017, Member of the Management Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Adam Dwulecki
Member of the Management Board

Adam Dwulecki

A graduate of studies in Germany, with an economist degree at the Heinrich Heine Universität Düsseldorf. In the years 2001-2007 he worked for HDI-Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., including as a member of the management board. In 2007-2011 he was associated with AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. In November 2011, he started working for the Gothaer Insurance Group at the headquarters in Cologne. From 2012, Member of the Management Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Marek Gołębiewski
Member of the Management Board

Marek Gołębiewski

A graduate of the Warsaw School of Economics and the Lublin University of Technology. For many years he worked in Compensa TU S.A. companies. and Compensa TUnŻ S.A., where he was responsible for the information strategy of the companies and supervised the work of the Management Board Office and the Administration Department. In the years 2013-2016 he was a Member of the Management Board and Financial Director of ASIROM S.A. Vienna Insurance Group, from 2016 - Vice President and Chief Financial Officer of Omniasig Vienna Insurance Group. From 2019, Member of the Management Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Supervisory board

Harald Riener
Chairman of the Supervisory Board

Prof. Elisabeth Stadler
Deputy Chairman of the Supervisory Board

Franz Fuchs
Deputy Chairman of the Supervisory Board
Prof. Marek Belka
Member of the Supervisory Board

Gerhard Lahner
Member of the Supervisory Board

Prof. Jan Monkiewicz
Member of the Supervisory Board

Klaus Mühleder
Member of the Supervisory Board

Andrzej Witkowski
Member of the Supervisory Board

Company data

Company name:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Headquarters:
Warsaw

Registration information:
KRS No. 0000033882
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP (tax identification number):
524-030-23-93
REGON:
010594552
Share capital:
PLN 110,382,876; fully paid

Address:
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
02-675 Warsaw
ul. Wołoska 22 A
phone: 22 469 69 69
fax: 22 469 69 70

 

Corporate governance

The Principles of corporate governance are a set of rules defining the external and internal relations of institutions supervised by the Polish Financial Supervision Authority, including relations with shareholders and clients, their organization, functioning of internal supervision and key internal systems and functions, as well as statutory bodies and the principles of their cooperation.

In Wiener, there are "Principles of corporate governance for supervised institutions", issued by the Polish Financial Supervision Authority, which the Management Board of the Company adopted by Resolution No. 123/12 on 22/12/2014. The guidelines are applied:

 • to the extent corresponding to the specificity and scale of the Company's operations,
 • in accordance with the principle of proportionality,
 • unless they are in conflict with generally applicable laws,
 • as long as their use is not excessively burdensome for the insurance company.


Documents:

For shareholders

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.