Wiener

O Spółce

Jesteśmy obecni na polskim rynku ubezpieczeń od 1990 roku, a w 2019 staliśmy się częścią międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group – lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W Wiener ubezpieczamy ponad 860 tysięcy klientów indywidualnych oraz 62 tysiące przedsiębiorstw.
Akcjonariuszem firmy jest Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG)

Nasze produkty to pakiety rozwiązań, które pomagają w nieprzewidzianych sytuacjach w życiu prywatnym i biznesie.
Oferujemy ubezpieczenia: samochodów, domów i mieszkań, zdrowotne, podróżne oraz dla rolników.  

W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia dla małych i średnich firm oraz korporacji.
Jako jedna z pierwszych firm ubezpieczeniowych w Polsce, Wiener stworzył specjalne programy ubezpieczeniowe obejmujące rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Nasze inicjatywy

Środowisko

Środowisko

Wierzymy, że każdy z nas ma realny wpływ na świat, w którym żyjemy. Dlatego nasi pracownicy dbają o środowisko, ograniczając zużycie wody i emisję CO2. Nasze biura spełniają ekonormy, a nowe systemy ograniczają zużycie papieru. Realizujemy politykę wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii.

rozni_my

Różnorodność

Jesteśmy przekonani, że różnorodność wyrażona w równości, szacunku oraz tolerancji procentuje w relacjach biznesowych. Chcemy, aby każdy klient, pracownik i partner czuł się dobrze w naszej firmie.

Kariera

Współodpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za życie społeczności, w których żyjemy. Wspieramy placówki opiekuńcze, przekazując środki ochrony osobistej i sprzęt specjalistyczny. Realizujemy akcje pomocy dla zwierząt. Z dumą patrzymy też na osiągnięcia młodych sportowców i artystów. Cieszymy się, że możemy im pomagać w codziennych wyzwaniach.

Nagrody

Turbiny_Polskiej_Gospodarki

Turbiny Polskiej Gospodarki 2022

Wiener otrzymał nagrodę Turbiny Polskiej Gospodarki za Pakiet ubezpieczeń dla organizatorów turystyki. Spółka jest pierwszym ubezpieczycielem oferującym ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w evencie (z rozszerzeniem ochrony o zdarzenia związane z COVID-19 oraz elastycznym terminem zawarcia polisy) dla firmy, która zamawia wyjazd w biurze podróży.

Laur konsumenta - 2022

Laur Konsumenta 2022

Ranking Laur Konsumenta to ogólnopolski projekt z ponad 16-letnią tradycją, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najpopularniejszych produktów i marek w swoich kategoriach. Wiener otrzymał nagrodę w sekcji Ekologiczne Strategie w Biznesie. Niezależne jury złożone z konsumentów zagłosowało na swoje ulubione produkty, marki lub usługi. W każdej kategorii grupa respondentów składa się z co najmniej 1000 osób.

Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacja

Instytucja finansowa przyjazna mediacji

Wyróżnienie przyznawane przez Sąd Polubowny przy KNF. Komisja konkursowa doceniła Wiener za prowadzenie mediacji z klientami i propagowanie polubownego rozwiązywania sporów.

Ekologiczna Firma 2021

Ekologiczna Firma 2021

Tytuł Ekologicznej Firmy przyznaje co roku Gazeta Finansowa, która wyróżniła inicjatywy proekologiczne Wiener. Działania te minimalizują negatywny wpływ na środowisko, a także edukują i angażują interesariuszy firmy, w tym pracowników, klientów i partnerów.

 Turbiny Polskiej Gospodarki 2021

Turbiny Polskiej Gospodarki 2021

Gazeta Finansowa co roku publikuje cykliczny raport, w którym wyróżnia rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet ubezpieczeń GoBiznes, oferowany przez Wiener, został uznany za jeden z najlepszych produktów dostępnych dla firm z tego sektora w 2021 r.

Najlepsza obsługa w placówce

Najlepsza obsługa w placówce

Niezależny ranking – Instytucja Roku – ocenia obsługę ubezpieczeniową biorąc pod uwagę: aktywną prezentację, transparentne pokazanie kosztów oraz warunków ubezpieczenia, doskonałą wiedzę pracowników i wyjątkową umiejętność sprzedaży.
Wiener uplasował się w pierwszej lidze towarzystw ubezpieczeniowych z punktacją powyżej 90%.

Nagroda - Przyjazna firma

Przyjazna firma ubezpieczeniowa

Nagroda przyznawana jest za oferowanie produktów spełniających dzisiejsze potrzeby klientów oraz skuteczność w likwidacji szkód.
Wiener został wyróżniony w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych.

Certyfikat dobrego pracodawcy

Certyfikat Dobrego pracodawcy

Nagroda przyznana przez Fundację Absovent.pl, która organizuje największe targi pracy i praktyk.
Wiener otrzymał certyfikat za świadome tworzenie miejsca pracy, opartego na uczciwych zasadach, pozytywnych relacjach międzyludzkich i możliwościach rozwoju.

Zarząd

Adam Dwulecki
Prezes Zarządu

Adam Dwulecki

Absolwent studiów w Niemczech, z dyplomem ekonomisty na uniwersytecie Heinrich Heine Universität Düsseldorf. W latach 2001-2007 pracował dla HDI-Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., między innymi na stanowisku członka zarządu. W latach 2007-2011 był związany z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Od listopada 2011 r. rozpoczął pracę dla Gothaer Insurance Group w centrali w Kolonii. Od 2012 roku Członek Zarządu, a od 2022 r. Prezes Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Lidia Fido
Członek Zarządu

Lidia Fido

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Pełniła funkcję Dyrektora Pionu Finansów i Członka Zarządu w Link4 TU S.A., odpowiadając za sprawy finansowe, rachunkowe, aktuarialne oraz administracyjne. Wcześniej pracowała
w Amplico Life na stanowisku Dyrektora Finansowego w funkcji Członka Zarządu. Była też dyrektorem finansowym oraz Członkiem Zarządu w AIG Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym. Od 2017 roku Członek Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Marek Gołębiewski
Członek Zarządu

Marek Gołębiewski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Lubelskiej. Przez wiele lat pracował w spółkach Compensa TU S.A. i Compensa TUnŻ S.A., gdzie odpowiadał za strategię informacyjną spółek oraz nadzorował pracę Biura Zarządu i Działu Administracji. W latach 2013-2016 był Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym ASIROM S.A. Vienna Insurance Group, od 2016 r. – Wiceprezesem i Dyrektorem Finansowym Omniasig Vienna Insurance Group. Od 2019 roku Członek Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Rada nadzorcza

Harald Riener
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Franz Fuchs
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Prof. Marek Belka
Członek Rady Nadzorczej

Gerhard Lahner 
Członek Rady Nadzorczej

Prof. Jan Monkiewicz 
Członek Rady Nadzorczej

Klaus Mühleder
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Witkowski
Członek Rady Nadzorczej

Dane Spółki

Firma Spółki:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Siedziba:
Warszawa

Informacje rejestrowe:
KRS nr 0000033882
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:
524-030-23-93
REGON:
010594552

Wysokość kapitału zakładowego:
123 630 876 zł ; opłacony w całości

Adres:
Centrala Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 22 A
tel.: 22 469 69 69
fax: 22 469 69 70

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego są zestawem zasad określających relacje zewnętrzne i wewnętrzne instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym relację z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
W Wiener funkcjonują „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, które Zarząd Spółki przyjął do stosowania uchwałą nr 123/12 w dniu 22.12.2014 r. Wytyczne stosowane są:

 • w zakresie odpowiadającym specyfice i skali działalności Spółki,
 • zgodnie z zachowaniem zasady proporcjonalności,
 • o ile nie stoją one w kolizji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • o ile ich stosowanie nie wiąże się z nadmierną uciążliwością dla zakładu ubezpieczeń.


Dokumenty do pobrania:

Dla akcjonariuszy

Kariera

Dołącz do energetycznej drużyny Wiener!

Tak się u nas pracuje:

 • mówimy do siebie po imieniu,
 • działamy w trybie hybrydowym: czasem w biurze, czasem w domu, a czasem w terenie,
 • lubimy wspólnie angażować się w sprawy społeczne. 

kariera

Benefity

  

Jak wygląda proces rekrutacji

kariera

Aplikacja online

Prześlij nam swoje zgłoszenie lub CV. Chętnie poznamy Twoje doświadczenie i pasje.

kariera

Analiza zgłoszeń

Z uwagą zaznajomimy się z Twoją historią.

kariera

Rozmowa telefoniczna

Jeżeli spełniasz kryteria na oferowane stanowisko, skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy do dalszych rozmów.

kariera

Rozmowa rekrutacyjna

Na spotkaniu chętnie poznamy Cię lepiej, posłuchamy o Twoich sukcesach i motywacji do pracy z nami. Być może zaprosimy Cię do wzięcia udziału w testach kompetencyjnych z wiedzy i umiejętności.

kariera

Rozmowa z bezpośrednim przełożonym

W przebiegu większości rekrutacji ostatnim etapem jest rozmowa z potencjalnym przełożonym. To najlepsza okazja, abyście poznali wzajemne oczekiwania.

kariera

Po uzgodnieniu warunków współpracy, rozpoczyna się nasza wspólna przygoda w Wiener

Oferty pracy

Poznaj nas

Zajrzyj do naszych mediów społecznościowych:

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, dodaj swoje CV i napisz, na jakie stanowisko chciałbyś aplikować. Jeżeli chcesz możesz również opisać krótko, swoje doświadczenie i umiejętności.

+48
Rozmiar załączonego pliku nie może przekraczać 10 MB.
Całkowity rozmiar wszystkich plików nie może przekroczyć 10 MB.
CAPTCHA

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
Z administratorem można się skontaktować:
- pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
- online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
- e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
- przeprowadzenia przyszłych rekrutacji – na podstawie zgody, wyrażonej poprzez przesłanie CV;
- ewentualnie w celu ustalania dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami, dotyczącymi przyszłego procesu rekrutacyjnego.

PODSTAWY PRAWNE
Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj. na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez przesłanie CV;
Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych mogą być pomioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy systemów do zarządzania procesem rekrutacji, dostawcy usług IT, usług kadrowo-płacowych, prawnych i doradczych - na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia do udziału w przyszłych rekrutacjach.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
Mają Państwo prawo do:
- dostępu do danych; 
- sprostowania danych;
- usunięcia danych;
- przenoszenia danych;
- ograniczenia przetwarzania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komunikaty prasowe

20. 09. 2023

Vienna Insurance Group jeszcze silniejsza w Polsce

Połączone spółki VIG to nowe otwarcie i nowe możliwości na krajowym rynku ubezpieczeniowym


Vienna Insurance Group (VIG) konsoliduje swoją obecność na polskim rynku z obecnie sześciu do trzech towarzystw ubezpieczeniowych. Nowa struktura VIG w Polsce będzie bazą do budowy pozycji lidera w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych. Celem zmian jest szersze wykorzystanie potencjału polskiego rynku, który jest jednym z kluczowych dla Grupy.

07. 08. 2023

Coraz więcej wypadków w szkole i pracy

Wakacje trwają w najlepsze, jednak za chwilę najmłodsi wrócą do szkół, a starsi do pracy, czyli miejsc, w których na co dzień spędzamy najwięcej czasu. Mimo edukowania w kwestii bezpieczeństwa liczba wypadków w obu tych sferach z roku na rok wzrasta. Jak wynika ze statystyk GUS-u, w I kwartale 2023 roku zgłoszono ponad 14 tys. wypadków w pracy, to o 28,7% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Nie wszyscy Polacy są przygotowani na skutki nieszczęśliwych zdarzeń.

10. 02. 2023

Ubezpieczenie w ramach biura podróży – co jest ważne dla Polaków?

Co czwarty Polak wyjedzie podczas tegorocznych ferii. Urlopowicze dzielą się na tych, którzy zorganizują wyjazd samodzielnie oraz tych, którzy chętniej skorzystają z usług organizatorów turystyki. Co dziesiąty zwróci się do biura, by wykupić wycieczkę za granicę, a 6% wesprze się tour operatorem organizującym wycieczki po Polsce – wynika z badania Wiener. Jakie oferty ubezpieczeń dostępne w ofercie biur podróży najchętniej wybierają Polacy, analizuje ekspertka firmy ubezpieczeniowej Wiener.

Press Kit

About us

We have been present on the Polish insurance market since 1990, and in 2019 we became part of the international Vienna Insurance Group - the insurance leader in Central and Eastern Europe. At Wiener, we insure over 860 000 individual clients and 62 000 enterprises.
The shareholder of the company is Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG).

Our products help our clients in unforeseen situations in private life and business. We offer insurance for cars, houses and flats, health, travel and small and medium-sized companies. 

We offer insurance for small and medium-sized companies and corporations.

Our initiatives

Środowisko

Environment

We believe that each of us has a real impact on the world we live in. That is why our employees care for the environment by reducing water consumption and CO2 emissions. Our offices meet the eco norms and the new systems reduce the use of paper. We implement a policy of supporting investments in renewable energy sources.

rozni_my

Diversity

We are sure that diversity expressed in equality, respect and tolerance pays off in business relations. We want every customer, employee and business partner to feel comfortable in our company.

Kariera

Responsibility

We take responsibility for the lives of the communities in which we live. We support healthcare centers by donating them. We carry out animal aid campaigns. We are also proud to see the achievements of young athletes and artists. We are glad that we can support them in their daily challenges.

Awards

Turbiny_Polskiej_Gospodarki

Turbines of the Polish Economy 2022

Wiener received the Polish Economy Turbine Award for the Insurance Package for Tour Operators. The company is the first insurer to offer insurance of the costs of resignation from participation in the event (with coverage extended to COVID-19-related events and a flexible policy conclusion date) for the company that orders a trip in a travel agency.

Laur konsumenta - 2022

Golden Consumer Laurel 2022

The Consumer's Laurel Ranking is a nationwide project with over 16 years of tradition, the aim of which is to select and reward the most popular products and brands in their categories. Wiener received an award in the Ecological Strategies in Business section. An independent jury of consumers voted for their favorite products, brands or services. In each category, the group of respondents consists of at least 1,000 people.

Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacja

Mediation-friendly financial institution

Distinction awarded by the Arbitration Court at the Polish Financial Supervision Authority. The competition commission appreciated Wiener for conducting mediation with clients and promoting amicable dispute resolution.

Ekologiczna Firma 2021

Ecological Company 2021

The title of the Ecological Company is awarded every year by Gazeta Finansowa, which distinguished Wiener's pro-ecological initiatives. These activities minimize the negative impact on the environment, as well as educate and engage the company's stakeholders, including employees, customers and partners.

 Turbiny Polskiej Gospodarki 2021

Turbines of the Polish Economy 2021

Every year, Gazeta Finansowa publishes a cyclical report in which it distinguishes solutions for small and medium-sized enterprises. The GoBiznes insurance package offered by Wiener has been recognized.

Najlepsza obsługa w placówce

The best service in the branch

An independent ranking - Institution of the Year - evaluates insurance services taking into account: active presentation, transparent presentation of costs and insurance terms, excellent knowledge of employees and exceptional sales skills.
Wiener placed in the first league of insurance companies with a score of over 90%.

Nagroda - Przyjazna firma

Friendly insurance company

The award is granted for offering products that meet today's customer needs and effectiveness in claims settlement.
Wiener has been awarded in the motor insurance category.

Certyfikat dobrego pracodawcy

Certificate of good employer

Award granted by the Absovent.pl Foundation, which organizes the largest job and internship fairs.
Wiener has been certified for the conscious creation of a workplace based on fair principles, positive interpersonal relationships and development opportunities.

Management Board

Adam Dwulecki
Chairman of the Management Board

Adam Dwulecki

A graduate of studies in Germany, with an economist degree at the Heinrich Heine Universität Düsseldorf. In the years 2001-2007 he worked for HDI-Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., including as a member of the management board. In 2007-2011 he was associated with AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. In November 2011, he started working for the Gothaer Insurance Group at the headquarters in Cologne. From 2012, Member of the Management Board, from 2022 Chairman of the Management Board Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Lidia Fido
Member of the Management Board

Lidia Fido

A graduate of the Warsaw School of Economics. She was the Director of the Finance Division and a Member of the Management Board at Link4 TU S.A., responsible for financial, accounting, actuarial and administrative matters. Before that, she worked at Amplico Life as the Finance Director in the function of a Member of the Management Board. She was also a financial director and a member of the Management Board of AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne. From 2017, Member of the Management Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Marek Gołębiewski
Member of the Management Board

Marek Gołębiewski

A graduate of the Warsaw School of Economics and the Lublin University of Technology. For many years he worked in Compensa TU S.A. companies. and Compensa TUnŻ S.A., where he was responsible for the information strategy of the companies and supervised the work of the Management Board Office and the Administration Department. In the years 2013-2016 he was a Member of the Management Board and Financial Director of ASIROM S.A. Vienna Insurance Group, from 2016 - Vice President and Chief Financial Officer of Omniasig Vienna Insurance Group. From 2019, Member of the Management Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Supervisory board

Harald Riener
Chairman of the Supervisory Board

Franz Fuchs
Deputy Chairman of the Supervisory Board
Prof. Marek Belka
Member of the Supervisory Board

Gerhard Lahner
Member of the Supervisory Board

Prof. Jan Monkiewicz
Member of the Supervisory Board

Klaus Mühleder
Member of the Supervisory Board

Andrzej Witkowski
Member of the Supervisory Board

Company data

Company name:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Headquarters:
Warsaw

Registration information:
KRS No. 0000033882
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP (tax identification number):
524-030-23-93
REGON:
010594552
Share capital:
PLN 123,630,876; fully paid

Address:
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
02-675 Warsaw
ul. Wołoska 22 A
phone: 22 469 69 69
fax: 22 469 69 70

 

Corporate governance

The Principles of corporate governance are a set of rules defining the external and internal relations of institutions supervised by the Polish Financial Supervision Authority, including relations with shareholders and clients, their organization, functioning of internal supervision and key internal systems and functions, as well as statutory bodies and the principles of their cooperation.

In Wiener, there are "Principles of corporate governance for supervised institutions", issued by the Polish Financial Supervision Authority, which the Management Board of the Company adopted by Resolution No. 123/12 on 22/12/2014. The guidelines are applied:

 • to the extent corresponding to the specificity and scale of the Company's operations,
 • in accordance with the principle of proportionality,
 • unless they are in conflict with generally applicable laws,
 • as long as their use is not excessively burdensome for the insurance company.


Documents:

For shareholders

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.