KLC

Koszty leczenia cudzoziemców na terenie Polski - dla firm

grupowe ubezpieczenie dla obcokrajowców, pracujących w Polsce

Dla kogo?

KLC
Osobowe

Możesz sam wybrać wysokość ubezpieczenia kosztów leczenia: 10 000 euro, 20 000 euro, 30 000 euro lub 40 000 euro

Ubezpieczenie jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • prowadzisz agencję pracy tymczasowej,
 • zatrudniasz w swojej firmie cudzoziemców,
 • jesteś cudzoziemcem, przebywającym na terenie Polski lub starasz się o wizę w celu czasowego pobytu,
 • razem z grupą przyjaciół rozpoczynasz studia w Polsce.

Chcesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb? Możesz dodać:

Co ubezpieczamy?

Koszty leczenia cudzoziemców na terenie Polski
Osobowe

Przyjeżdżasz do Polski na pobyt krótszy niż rok? Możesz wykupić ubezpieczenie tylko na czas przebywania w Polsce, nawet jeśli to jeden dzień

 • pobyt w szpitalu, leczenie i operacje,
 • transport z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, transport pomiędzy placówkami medycznymi, do szpitala lub miejsca zamieszkania, 
 • badania diagnostyczne i  zabiegi ambulatoryjne,
 • zakup niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza,
 • zakup okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy,
 • koszty transportu zwłok Ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty kremacji albo koszty pogrzebu na terenie Polski,
 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej,
 • leczenie stomatologiczne.
   

Kiedy możemy Ci pomóc?

KLC
Osobowe

Możesz sam wybrać sumę ubezpieczenia NNW: 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł

Możesz liczyć na naszą pomoc m.in. jeśli:

 

 • trafisz do szpitala na leczenie lub operację w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania,
 • niezbędny będzie transport z miejsca wypadku do placówki medycznej lub między placówkami medycznymi,
 • będą wymagane  badania czy zabiegi ambulatoryjne, zlecone przez lekarza,
 • konieczny będzie zakup lekarstw, środków opatrunkowych,
 • uszkodzisz okulary, protezy lub inne środki pomocnicze wspierające proces leczenia, które były zalecone przez lekarza w związku z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem,
 • w wyniku ostrego stanu bólowego lub zapalnego konieczne będzie leczenie stomatologiczne.
   

Co nas wyróżnia?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
Osobowe

Pokryjemy koszty leczenia, wynikające z nasilenia się objawów choroby przewlekłej

Dbamy o Twój spokój podczas pobytu w Polsce:

 

 • w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do Twojej dyspozycji jest całodobowe Centrum Alarmowe,
 • dajemy Ci możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych,
 • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypłacimy świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia NNW.

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.