Mienie

Ubezpieczenie mienia oraz utraty zysku

poczucie bezpieczeństwa dla funkcjonowania firmy

Dla kogo?

Ubezpieczenie mienia
korpo_majatkowe

W Wiener udzielamy ochrony od finansowych skutków przerwy w działalności zakładu

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla dużych podmiotów gospodarczych, posiadających mienie znacznej wartości, w szczególności dla:
 

 • branży produkcyjnej,
 • firm handlowych, 
 • firm usługowych.

Co ubezpieczamy?

Ubezpieczenie mienia
korpo_majatkowe

Mienie, które obejmujemy ochroną w Wiener jest wymienione w umowie ubezpieczenia

Różnorodne mienie, znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego (na podstawie udokumentowanego tytułu prawnego), użytkowane w związku z prowadzoną działalnością:
 

 • budynki, budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • nakłady adaptacyjne,
 • gotówkę,
 • rzeczy prywatne pracowników,
 • ruchomości osób trzecich (ubezpieczane na cudzy rachunek).

Kiedy możemy Ci pomóc?

Ubezpieczenie mienia
korpo_majatkowe

W Wiener możesz ubezpieczyć mienie, nie będące Twoją własnością

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:
 

 • z powodu pożaru, zalania, powodzi lub innych zdarzeń losowych, maszyny produkcyjne uległy zniszczeniu,
 • z przyczyn losowych hala produkcyjna nie nadaje się już do użytku,
 • poniosłeś straty z powodu kradzieży z włamaniem, rozboju czy wandalizmu, 
 • zostaną zniszczone rzeczy osobiste pracowników np. odzież, obuwie lub ich własne narzędzia i przedmioty niezbędne do wykonywania pracy.

Co nas wyróżnia?

Ubezpieczenie mienia
korpo_majatkowe

Możesz wybrać jeden z 2 wariantów ubezpieczenia: - od wszystkich ryzyk
- od ryzyk nazwanych

Dbamy o Twój spokój:
 

 • zwrócimy Ci koszty poniesione na wykonanie prac porządkowych w miejscu wystąpienia szkody m.in. odgruzowanie, rozbiórka, wywóz pozostałości,
 • za pracownika uważamy również: praktykanta, wolontariusza, stażystę oraz pracownika tymczasowego,
 • dodatkowym przedmiotem ubezpieczenia może być spodziewany zysk brutto, który mógłby być osiągnięty z tytułu sprzedaży produktów – wyrobów, usług lub towarów – gdyby działalność gospodarcza ubezpieczonego nie została przerwana lub zakłócona przez zdarzenie losowe powodujące zniszczenie lub uszkodzenie mienia, objętego ochroną ubezpieczeniową.

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz zgłosić zmianę na polisie

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.