optima

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Optima

pakiet ubezpieczeń wypadkowych dla grup powyżej 10 osób

Dla kogo?

optima
Osobowe

Sam możesz wybrać sumę ubezpieczenia – od 5 000 zł do 100 000 zł

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Optima jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • cenisz swoich pracowników i chcesz zadbać o ich zdrowie po wypadku,
 • jesteś nowoczesnym przedsiębiorcą i wiesz, co to są benefity pracownicze,
 • lubisz wygodę - ubezpieczysz wszystkich beneficjentów na jednej polisie,
 • należysz do instytucji lub stowarzyszenia, zrzeszającego więcej niż 10 osób.

Co ubezpieczamy?

Optima
Osobowe

Umowa ubezpieczenia zawierana jest wyłącznie w formie grupowej

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Optima obejmuje:

 

 • świadczenie z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu,
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych,
 • zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • koszty dostosowania miejsca zamieszkania,
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia wózka inwalidzkiego.
   

Kiedy możemy Ci pomóc?

NNW Optima sport
Osobowe

W ramach kosztów leczenia NNW, pokryjemy również koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium

Możesz liczyć na naszą pomoc:

 

 • kiedy przydarzy ci się wypadek podczas drogi do pracy, z pracy lub w życiu prywatnym,
 • jeśli po wypadku jesteś czasowo niezdolny do pracy lub nauki,
 • gdy przydarzy Ci się nagła choroba (np. utrata wzroku czy słuchu, porażenie kończyn  lub złośliwa choroba nowotworowa),
 • jeżeli po nieszczęśliwym wypadku okaże się, że bezpowrotnie utraciłeś zdolność do wykonywania pracy (określonej w umowie ubezpieczenia).
   

Co nas wyróżnia?

OC wychowawcy
Osobowe

Oferujemy OC nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego za szkody w związku z wykonywaniem przez niego funkcji opiekuńczych nad dziećmi lub na koloniach, obozach lub wycieczkach szkolnych

 • oferujemy Ci umowę ubezpieczenia w formie polisy otwartej, na wypadek dużej rotacji pracowników,
 • rozumiemy sytuację rynkową, więc idziemy Ci na rękę i dajemy możliwość ubezpieczenia zatrudnionych na czas krótszy niż rok,
 • w standardzie (bez konieczności opłacania dodatkowej składki) ubezpieczamy amatorskie uprawianie sportów – za wyjątkiem sportów zimowych. 
   

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.