Pakiet 4 KĄTY

Pakiet 4 KĄTY

dopasuj elementy pakietu ubezpieczeniowego do stylu życia Twojej rodziny

Dla kogo?

Pakiet 4 Kąty instrumenty muzyczne
pakiet_4_katy

Ubezpieczamy instrumenty muzyczne oraz sprzęt sportowy

Pakiet 4 KĄTY jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • posiadasz mieszkanie lub dom jednorodzinny,
 • mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu lub domu i chcesz ubezpieczyć tylko rzeczy, należące do Ciebie,
 • dbasz o zdrowie rodziny i chcesz zapewnić domownikom pomoc medyczną, a także zadbać o ich szybki powrót do zdrowia w razie nagłego zachorowania lub wypadku.
   

Skorzystaj z pełnych możliwości Pakietu 4 KĄTY:

Obejrzyj ile możliwości daje Pakiet 4 KĄTY

Co ubezpieczamy?

Cztery kąty
pakiet_4_katy

Możesz liczyć na naszą pomoc w razie stłuczenia lub rozbicia elementów szklanych np. szyb okiennych i drzwiowych, luster, płyt grzewczych, kabin prysznicowych czy szyb kominkowych

Ubezpieczenie obejmuje:

 

 • budynek mieszkalny (także w budowie i przebudowie), mieszkanie, budynek gospodarczy oraz budowle i zewnętrzne elementy stałe, systemy słoneczne,
 • stałe elementy wnętrz (np. glazurę, podłogi) i ruchomości domowe (np. ubrania, elektronika, meble), a także mienie specjalne (biżuteria, broń, zbiory kolekcjonerskie), sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, 
 • dom letniskowy i mienie, znajdujące się w nim,
 • nagrobek,
 • zdrowie i życie domowników (telemedycyna, leczenie po nieszczęśliwym wypadku, specjalistyczna opinia medyczna, odszkodowanie w razie uszczerbku na zdrowiu po wypadku),
 • assistance domowy (pomoc fachowca, np. hydraulik, ślusarz) i assistance dodatkowy (pomoc w razie awarii i wypadku na rowerze czy hulajnodze elektrycznej),
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym i ochronę prawną.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Pakiet 4 KĄTY włamanie na konto społecznościowe
pakiet_4_katy

W ramach usługi Assistance domowego, możesz skorzystać z pomocy informatycznej i pomocy w cyberprzestrzeni (np. włamanie na konto w portalu społecznościowym)

 • jeśli Twoje dziecko wyrządzi szkodę osobie trzeciej, np. zarysuje auto sąsiada,
 • w razie awarii sprzętu domowego lub komputera – zapewnimy pomoc fachowca,
 • w przypadku ukąszenia przez kleszcza – zorganizujemy badania, a w razie boreliozy, zapłacimy za leczenie antybiotykami.
   

Co nas wyróżnia?

Pakiet 4 KĄTY dron
pakiet_4_katy

Pomożemy, jeśli spowodujesz wypadek podczas pilotowania drona lub jazdy na hulajnodze elektrycznej

 • doceniamy klientów eko: ubezpieczamy systemy słoneczne, a także użytkowników transportu osobistego,
 • zapłacimy odszkodowanie za zalanie sąsiada bez ustalania winy,
 • w ubezpieczeniach osobowych możesz wybrać inny zakres ochrony dla każdego z domowników – dopasowany do jego potrzeb (bez względu na wiek osoby),
 • jeśli jesteś właścicielem mieszkania, które wynajmujesz – ubezpieczymy Cię w razie szkód, wyrządzonych przez najemcę,
 • ubezpieczamy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, także, jeśli jest wypożyczony.
   

Chcesz zgłosić zmianę na polisie

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Chcę porozmawiać o ofercie

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

  Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO); oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 22 ust. 2 lit. c RODO; marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług; ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie przez niego roszczeń; ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań; reasekuracji ryzyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, innym zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w tym podmiotom przeprowadzającym likwidację szkody, firmom windykacyjnym i agentom ubezpieczeniowym.

  W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na terytorium państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione lub przekazane do takiego państwa trzeciego, w tym również do państwa niezapewniającego, według Komisji Europejskiej, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (bez podania danych osobowych nie jest możliwe dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zawarcie umowy ubezpieczenia). Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

  W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody, decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka), w zależności od rodzaju umowy ubezpieczenia, na podstawie danych, tj.: data urodzenia, rok uzyskania prawa jazdy, przebieg ubezpieczenia (szkodowość), przedmiot ubezpieczenia, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Ocena ryzyka ma wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

  Wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka. Przysługuje Pani/Panu prawo do zakwestionowania decyzji podjętych w sposób zautomatyzowany, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez pracownika administratora).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.