ubezpieczenie pakiet na wszelki wypadek

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

jedna polisa dla całej rodziny

Dla kogo?

NNW
nnw

Do ubezpieczenia nie wymagamy ankiety medycznej

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • prowadzisz aktywny tryb życia,
 • uprawiasz sport, aby zachować dobrą kondycję,
 • masz rodzinę i chcesz zadbać o zdrowie wszystkich domowników,
 • lubisz mieć wybór i chcesz sam zdecydować jaki zakres ubezpieczenia najbardziej Ci odpowiada.

Co ubezpieczamy?

NNW
nnw

W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, chronimy Cię całą dobę, na całym świecie

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK to finansowe wsparcie w trudnych chwilach, które obejmuje:
 

część wypadkową, w tym ubezpieczenie:

 • na wypadek śmierci lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • kosztów leczenia i rehabilitacji następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • pobytu w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku,
 • czasowej niezdolności do pracy lub nauki po wypadku,

część zdrowotną:

 • onkowsparcie,
 • ubezpieczenie eksperckiej opinii medycznej,
 • poważne zachorowanie,
 • ubezpieczenie pobytu w szpitalu wskutek choroby,

a także

 • assistance w 3 wariantach: zdrowie, opieka, aktywność,
 • ubezpieczenie dziecka,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Kiedy możemy Ci pomóc?

NNW rolne
Ikona Wezwij pomoc - Assistance

Potrzebujesz opieki po wyjściu ze szpitala albo wyjazdu do sanatorium? Zadzwoń: +48225013333, a my zorganizujemy i opłacimy pomoc dla Ciebie.

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:
 

 • po wypadku poniesiesz koszty badań diagnostycznych, zabiegów i operacji czy transportu medycznego,
 • jesteś czasowo niezdolny do pracy albo nauki,
 • przebywałeś w szpitalu w związku z wypadkiem lub chorobą,
 • po nieszczęśliwym wypadku okaże się, że już nie wróciłeś do pełnej sprawności fizycznej i potrzebujesz kosztownej rehabilitacji,
 • będziesz musiał kupić środki pomocnicze – kule, ortezy, wózek inwalidzki, protezę (w tym protezę bioniczną),
 • po wypadku lekarz zaleca Ci wyjazd do sanatorium,
 • zostanie u Ciebie zdiagnozowane poważne zachorowanie,
 • chcesz zweryfikować postawioną przez lekarza diagnozę medyczną,
 • jesteś ofiarą agresywnego i obraźliwego działania w sieci lub ofiarą szantażu, cyberbulingu, cybermobingu.

Co nas wyróżnia?

NNW
nnw

Nasze ubezpieczenie chroni Cię także podczas wykonywania pracy zarobkowej

 • dajemy Ci możliwość ubezpieczenia całej rodziny na jednej polisie - niezależnie od wieku i stanu zdrowia każdej z osób, 
 • nasza ochrona ubezpieczeniowa działa także wtedy, gdy amatorsko uprawiasz sport albo w czasie wolnym latasz na lotni, wspinasz się na skałkach czy jeździsz na rowerze na trasach z przeszkodami,
 • w podstawowym zakresie ochrony ponosimy odpowiedzialność za nieszczęśliwy wypadek, spowodowany zawałem serca, udarem mózgu i aktem terroru,
 • oferujemy wysokie sumy ubezpieczenia: do 300 000 zł na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, do 200 000 zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • z ubezpieczenia możesz skorzystać także wtedy, gdy jesteś przedsiębiorcą i chcesz ubezpieczyć swoich pracowników.

Obejrzyj ile możliwości daje Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Obsługa spraw związanych z Twoją polisą

 1. Przejdź do sekcji  OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział
 • Mail

  Przez formularza

  Chcę porozmawiać o ofercie

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).
   

Obsługa twojej polisy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.