NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - Na wszelki wypadek

jedna polisa dla całej rodziny

Dla kogo?

NNW
nnw

Do ubezpieczenia nie wymagamy ankiety medycznej

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • prowadzisz aktywny tryb życia,
 • dużo podróżujesz, także za granicę,
 • jesteś obcokrajowcem, który przebywa w Polsce,
 • lubisz mieć wybór i chcesz sam zdecydować, który z 5 wariantów ubezpieczenia najbardziej Ci odpowiada.
   

Co ubezpieczamy?

NNW
nnw

W ramach następstw nieszczęśliwych wypadków, chronimy Cię całą dobę, na całym świecie

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek to finansowe wsparcie w trudnych chwilach, które obejmuje:

 

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - jednorazowe świadczenie,
 • zadośćuczynienie za ból - jednorazowe świadczenie.

Kiedy możemy Ci pomóc?

NNW rolne
nnw

Za nieszczęśliwy wypadek uznajemy również zawał serca i udar mózgu

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:
 

 • po wypadku poniesiesz koszty badań diagnostycznych, zabiegów i operacji czy transportu medycznego,
 • jesteś czasowo niezdolny do pracy albo nauki,
 • podczas pobytu za granicą nagle zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi,
 • po nieszczęśliwym wypadku okaże się, że już nie wróciłeś do pełnej sprawności fizycznej,
 • będziesz musiał kupić środki pomocnicze – kule, ortezy.
   

Co nas wyróżnia?

NNW
nnw

Nasze ubezpieczenie chroni Cię także podczas wykonywania pracy zarobkowej

 • dajemy Ci możliwość ubezpieczenia całej rodziny na jednej polisie - niezależnie od wieku i stanu zdrowia każdej z osób, 
 • nasza ochrona ubezpieczeniowa działa także wtedy, gdy  amatorsko uprawiasz sport,
 • w przypadku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków możesz wybrać sumę do 100 000 zł na jedną ubezpieczoną osobę,
 • jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Polski, możesz wybrać sumę, będącą równowartością nawet 100 000 euro,
 • z ubezpieczenia możesz skorzystać także wtedy, gdy jesteś przedsiębiorcą i chcesz ubezpieczyć swoich pracowników.
   

Chcesz zgłosić zmianę na polisie

 1. Przejdź do sekcji  OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularza

  Chcę porozmawiać o ofercie

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).
   

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.