Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

Centrum Alarmowe Assistance

Centrum Alarmowe Assistance

Czym jest assistance?

  • Szybka, specjalistyczna pomoc w nagłych wypadkach jest nazywana powszechnie w ubezpieczeniach usługą assistance.
  • Nasza pomoc polega na tym, że organizujemy usługi oraz dojazd odpowiedniego specjalisty oraz pokrywamy koszty jego pracy.
  • Szybkiej pomocy interwencyjnej udzielamy, gdy dojdzie do awarii i trzeba jak najszybciej zacząć działać, aby zapobiec szkodzie lub ograniczyć jej skutki.
  • Organizujemy pomoc w miejscu ubezpieczenia.
  • Jeśli nie można usunąć awarii sprzętu w miejscu ubezpieczenia, dodatkowo pokrywamy koszt transportu tego sprzętu z miejsca ubezpieczenia do autoryzowanego serwisu i z powrotem.
  • Usługi assistance różnią się od siebie, w zależności od rodzaju ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju pomocy assistance potrzebujesz?

Centrum Alarmowe Assistance