Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

Ubezpieczenie Pakiet BIZNES

Ubezpieczenie MSP - Pakiet BIZNES

ubezpieczenie dla nowoczesnych przedsiębiorców

Dla kogo?

GoBiznes
korpo_majatkowe

Pomoc specjalisty po szkodzie Ślusarz, hydraulik, elektryk czy szklarz przyjdą z pomocą Twojej firmie

Ubezpieczenie Pakiet BIZNES jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • majątek Twojej firmy nie przekracza 15 mln zł w jednej lokalizacji (30 mln zł we wszystkich lokalizacjach firmy),
 • zarządzasz wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową,
 • jesteś właścicielem np.: restauracji, pensjonatu, apteki, sklepu spożywczego, salonu fryzjerskiego, warsztatu samochodowego czy firmy budowlanej,
 • prowadzisz szkołę językową,
 • jesteś właścicielem budynku lub lokalu, wynajmowanego na działalność gospodarczą.

Podstawowy zakres możesz rozszerzyć o:

Obejrzyj ile możliwości daje Pakiet BIZNES

Co ubezpieczamy?

GoBiznes
korpo_majatkowe

Jeśli zatrudniasz pracowników, zadbaj o ich zdrowie i wykup dla nich ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

 • majątek trwały firmy - budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • rzeczy osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • wartości pieniężne - gotówka, biżuteria,
 • sprzęt elektroniczny z pełną ochroną od awarii i uszkodzeń, 
 • odpowiedzialność cywilną, związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem,
 • budynki w trakcie budowy.

Kiedy możemy Ci pomóc?

GoBiznes
Ikona Wezwij pomoc - Assistance

Jeśli wystąpi szkoda i pilnie potrzebujesz pomocy fachowca (hydraulik, ślusarz, elektryk…), z naszym ubezpieczeniem są do Twojej dyspozycji - dzwoń: +48 22 501 33 33

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli:
 

 • z powodu pożaru czy silnego wiatru ulegnie zniszczeniu mienie Twojej firmy,
 • prowadzisz restaurację, kawiarnię, bar mleczny i Twoi klienci ulegną zatruciu pokarmowemu, 
 • zniszczeniu ulegną rzeczy Twoich klientów np. opony, które przechowujesz, laptop, który przyjąłeś do naprawy czy mienie gości hotelowych,
 • jeśli podczas transportu ulegną zniszczeniu środki obrotowe Twojej firmy,
 • potrzebujesz porady lub opinii prawnej np. z zakresu prawa pracy czy administracyjnego.

Co nas wyróżnia?

GoBiznes
korpo_majatkowe

Oferujemy ubezpieczenie OC farmaceuty

Dajemy Ci możliwość ubezpieczenia mienia w zakresie ważnym dla Twojej działalności, np:
 

 • Apteka – ubezpieczenie leków i szczepionek przechowywanych w warunkach chłodniczych, ubezpieczenie OC z możliwością włączenia klauzuli niezbędnej do refundacji z NFZ wyrobów medycznych i pomocniczych
 • Właściciel nieruchomości na wynajem – ubezpieczenie utraty czynszu, jeżeli na skutek szkody nieruchomość nie może być dłużej wynajmowana
 • Stacja diagnostyczna – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za pojazdy powierzone, a także ubezpieczenie elektronicznego sprzętu diagnostycznego od wszystkich ryzyk, 
 • Restauracja – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zatruciami pokarmowymi, a także za szkody związane z organizacją imprez.

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Chcesz zgłosić zmianę na polisie

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Obsługa Twojej polisy