NNW

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów dla firm

Dla kogo?

NNW kierowcy
komunikacyjne_menu_glowne_

Warto uzupełnić NNW o Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym (m.in. rehabilitacja)

NNW jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • ubezpieczasz swoją flotę - pomyśl o rozbudowanym pakiecie ochrony, uwzględniającym także życie i zdrowie kierowców i pasażerów,
 • Twoi pracownicy spędzają dużo czasu za kierownicą.

Co ubezpieczamy?

NNW kierowcy
komunikacyjne_menu_glowne_

Obejmujemy ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych pojazdu na całym świecie

Zdrowie i życie kierowców oraz pasażerów, korzystających z Twojej floty. Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje:

 

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych.

Kiedy możemy Ci pomóc?

NNW kierowcy
komunikacyjne_menu_glowne_

Możesz zwielokrotnić sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci kierowcy w wypadku ubezpieczonego pojazdu

Możesz liczyć na naszą pomoc:

 

 • jeśli kierowca lub pasażer Twojej floty trwale ucierpi w wypadku komunikacyjnym,
 • jeśli wypadek nastąpił podczas: wsiadania lub wysiadania, załadowywania lub rozładowania ubezpieczonego pojazdu, 
 • jeśli po wypadku osoba poszkodowana potrzebuje środków pomocniczych: kule, ortezy, aparaty słuchowe,
 • w najtrudniejszych momentach - zwrócimy udokumentowane koszty pogrzebu.

Co nas wyróżnia?

NNW rolne
komunikacyjne_menu_glowne_

Możesz rozszerzyć ochronę NNW o wypadki powstałe poza pojazdem – oferta dla właścicieli pojazdów i współmałżonków

Dbamy o Twój spokój:

 

 • zapewniamy sprawny proces likwidacji szkody, zakończony szybką wypłatą odszkodowania,
 • za nieszczęśliwy wypadek uznajemy także zawał i udar, które nastąpiły na terenie Polski i Europy.

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48
  CAPTCHA

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.