KLC

Pakiet PODRÓŻ - wariant II

koszty leczenia cudzoziemców wraz z usługami asssitance w Polsce

Dla kogo?

KLC
klc

Możesz sam wybrać wysokość ubezpieczenia kosztów leczenia: 10 000 euro, 20 000 euro, 30 000 euro, 40 000 euro lub 50 000 euro

Ubezpieczenie jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • jesteś cudzoziemcem czasowo przebywającym na terenie Polski lub starasz się o wizę w celu czasowego pobytu,
 • jesteś Polakiem, ale na stałe mieszkasz poza granicami Polski,
 • mieszkasz za granicą, ale znalazłeś pracę w Polsce i zamierzasz tu spędzić dłuższy czas,
 • wraz z rodziną przyjechałeś do Polski na kontrakt lub długie wakacje,
 • rozpoczynasz studia w Polsce.

Chcesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb? Możesz dodać:

Co ubezpieczamy?

KLC
klc

Przyjeżdżasz do Polski na pobyt krótszy niż rok? Możesz wykupić ubezpieczenie tylko na czas przebywania w Polsce, nawet jeśli to jeden dzień

 • zdrowie i życie obcokrajowców oraz ich rodzin, podczas pobytu na terenie Polski,
 • odpowiedzialność cywilną (OC), czyli chronimy obcokrajowców przed finansowymi konsekwencjami, spowodowanych przez nich wypadków w życiu prywatnym.

Kiedy możemy Ci pomóc?

KLC
klc

Możesz sam wybrać sumę ubezpieczenia NNW: 10 000 zł, 25 000 zł, 30 000 zł, 40 000 zł lub 50 000 zł

Możesz liczyć na naszą pomoc min. jeśli:

 

 • trafisz do szpitala na leczenie lub operację w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania,
 • niezbędny będzie transport z miejsca wypadku do placówki medycznej lub między placówkami medycznymi, lub do kraju Twojego stałego pobytu na dalsze leczenie,
 • będą wymagane  badania czy zabiegi ambulatoryjne, zlecone przez lekarza,
 • konieczny będzie zakup lekarstw, środków opatrunkowych,
 • uszkodzisz okulary, protezy lub inne środki pomocnicze wspierające proces leczenia, które były zalecone przez lekarza w związku z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem,
 • w wyniku ostrego stanu bólowego lub zapalnego konieczne będzie leczenie stomatologiczne.
   

Co nas wyróżnia?

KLC
klc

Deska surfingowa czy snowboard? Możesz liczyć na naszą pomoc w razie wypadku

Dbamy o Twój spokój podczas pobytu w Polsce:

 

 • w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do Twojej dyspozycji jest całodobowe Centrum Alarmowe,
 • także w przypadku zaostrzenia się choroby przewlekłej,
 • nawet jeśli wykonujesz niebezpieczny zawód (kaskader, pogromca zwierząt, dżokej),
 • ubezpieczymy Cię również, jeśli amatorsko uprawiasz sport, np. jeździsz na nartach lub żeglujesz,
 • bezgotówkowa obsługa kosztów leczenia za pośrednictwem Centrum Alarmowego - nie musisz angażować własnych pieniędzy.
   

Obejrzyj ile możliwości daje Pakiet PODRÓŻ dla cudzoziemców

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Chcę porozmawiać o ofercie

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).
   

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.