Pakiet AGRO

Pakiet AGRO

dajemy energię na owocną pracę

Dla kogo?

Pakiet AGRO
pakiet agro

Cały swój majątek ubezpieczysz na jednej polisie

Pakiet AGRO jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • jesteś posiadaczem gospodarstwa rolnego i wiesz, że ubezpieczenia obowiązkowe nie chronią w pełni Twojego majątku,
 • dbasz o zdrowie i życie swoich najbliższych,
 • jesteś rolnikiem tzn. osobą fizyczną, która posiada gospodarstwo rolne i dodatkowo prowadzisz gospodarstwo agroturystyczne,
 • chcesz mieć wybór i osobiście dopasować ubezpieczenie do codziennych potrzeb rodziny i prowadzonego gospodarstwa.

Co zawiera ubezpieczenie?

Pakiet AGRO to podstawowe ubezpieczenia dla rolnika (w tym obowiązkowe - OC i ubezpieczenie budynków rolnych) oraz wiele ubezpieczeń uzupełniających.

Ubezpieczenia podstawowe:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (OC)

Pomocne, gdy: w Twoim gospodarstwie zdarzy się wypadek i konieczna będzie wypłata odszkodowania dla osoby trzeciej

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Przyda się, gdy: z powodu np. deszczu czy uderzenia pioruna zniszczeniu ulegną niektóre elementy budynku.

Ubezpieczenie dobytku rolniczego

Pomocne, gdy: niespodziewane zdarzenia losowe spowodują szkodę np. w ziemiopłodach, urządzeniach rolniczych czy urządzeniach codziennego użytku

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym

Przyda się, gdy: konieczne będzie odszkodowanie dla osoby trzeciej, za wyrządzoną jej szkodę

Ubezpieczenie Agrocasco

Pomocne, jeśli: któraś z maszyn rolniczych ulegnie wypadkowi lub zniszczeniu

Co ubezpieczamy?

Pakiet AGRO
pakiet agro

Czy wiesz, że obejmujemy ochroną pszczoły miodne - do 10 rodzin pszczelich zamieszkujących w obrębie siedliska?

 • majątek rolnika, w tym:  budynki, budowle, mienie ruchome, narzędzia i urządzenia, materiały i zapasy, ziemiopłody i zwierzęta gospodarskie,
 • życie i zdrowie rolnika oraz jego najbliższych i pracowników,
 • maszyny rolnicze od zdarzeń losowych i wypadku,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Pakiet AGRO
pakiet agro

Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach w gospodarstwie! Co najmniej raz w roku fachowiec powinien sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej i przewodów kominowych

Możesz liczyć na naszą pomoc:

 

 • kiedy z powodu pożaru czy zalania uszkodzeniu ulegnie Twój dom lub budynek gospodarczy np. obora czy stodoła,
 • jeśli podczas prac gospodarskich któryś z ubezpieczonych pracowników ulegnie wypadkowi,
 • w przypadku gdy zwierzę pogryzie instalację elektryczną, wbudowaną w ścianę,
 • jeśli nastąpi pęknięcie ścian domu z powodu mrozu.

Co nas wyróżnia?

Pakiet AGRO
pakiet agro

Obejmujemy ochroną maszyny rolnicze wieku nawet do 30 lat

Dbamy o Twój spokój:

 

 • ubezpieczymy zwierzęta futerkowe w chowie przydomowym (do 50 sztuk), a także jelenie szlachetne, alpaki i daniele w chowie zamkniętym na terenie gospodarstwa,
 • ubezpieczymy od następstw nieszczęśliwych wypadków Twoich najbliższych, bez względu na ich wiek,
 • dajemy Ci możliwość rozszerzenia zakresu ochrony budynków rolniczych o dodatkowe zdarzenia losowe oraz umożliwiamy ubezpieczenie małych budynków i budowli,
 • oferujemy możliwość ubezpieczenia Twojego mienia od ryzyka dewastacji, przepięć (szkód elektrycznych) oraz od stłuczenia lub pęknięcia.
   

Obejrzyj ile możliwości daje Pakiet AGRO

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz zgłosić zmianę na polisie

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić

 • Mail

  Przez formularz

  Chcę porozmawiać o ofercie

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).
   

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.